Windows 10 i Windows Server 2016 otrzymują nowe ulepszenia protokołu TCP dzięki Rocznicowej aktualizacji

  • Ambrose Warner
  • 0
  • 4975
  • 571

Firma Microsoft jest zobowiązana do ulepszania swojego protokołu kontroli transmisji systemu Windows i wkrótce wprowadzi szereg ulepszeń do tej platformy w ramach nadchodzącej rocznicowej aktualizacji. Te ulepszenia mają dwa główne cele: zwiększenie szybkości uruchamiania TCP i skrócenie czasu odzyskiwania po utracie pakietów.

Aktualizacja TCP dla systemu Windows 10 i Windows Server 2016 zawiera pięć nowych funkcji:

  • TCP Fast Open (TFO) dla zerowej konfiguracji połączenia RTT TCP
  • Okno początkowego przeciążenia 10 (ICW10) domyślnie dla szybszego wolnego startu TCP
  • TCP Recent ACKnowledgement (RACK) dla lepszego odzyskiwania strat
  • Tail Loss Probe (TLP) dla lepszej odpowiedzi TimeOut retransmisji
  • TCP LEDBAT (Windows Low Extra Delay BAckground Transport) dla połączeń w tle

Dokładniej, Szybkie otwieranie TCP generuje plik cookie TFO podczas pierwszej konfiguracji połączenia uzgadniania trójdrożnego (3WH), aby uzyskać zerowy czas konfiguracji połączenia RTT. Wszystkie kolejne połączenia z tym samym serwerem mogą wykorzystywać plik cookie TFO do łączenia się z zerowym RTT.

TFO jest o jeden pełny czas przejścia w obie strony (RTT) szybciej niż standardowa konfiguracja TCP, która wymaga potrójnego uzgadniania. Prowadzi to do oszczędności opóźnień i jest bardzo istotne w przypadku krótkich transferów internetowych przez Internet, gdzie średnie opóźnienie jest rzędu 40 ms..

Plik Okno początkowego przeciążenia 10 wartość domyślna w systemie Windows 10 i Server 2012 R2 to 4 MSS. Po wdrożeniu nowych ulepszeń domyślną wartością będzie 10 MSS.

Ta zmiana w sposobie uruchamiania systemu Windows TCP ma na celu dotrzymanie kroku zwiększonym wskaźnikom emisji sprzętu do routingu sieciowego używanego obecnie w Internecie. ICW określa limit ilości danych, które można wysłać w pierwszym RTT. Podobnie jak Windows TFO, IW10 wpływa głównie na transfery małych obiektów przez Internet. Windows IW10 może przesyłać małe obiekty internetowe nawet dwa razy szybciej niż ICW4.

Nowa Ostatnie potwierdzenie TCP Funkcja wykorzystuje pojęcie czasu zamiast zliczać zduplikowane potwierdzenia w celu wykrycia brakujących pakietów na potrzeby szybkiego odzyskiwania TCP. Pakiet jest uważany za utracony, jeśli został wysłany „dostatecznie później” i został zbiorczo lub selektywnie potwierdzony.

Nowa Sonda utraty ogona poprawia zachowanie Windows TCP podczas odzyskiwania po utracie pakietów. TLP konwertuje Retransmit TimeOuts (RTO) na szybkie retransmisje w celu znacznie szybszego odzyskiwania.

TLP przesyła jeden pakiet w dwóch cyklach w obie strony, gdy połączenie ma zaległe dane i nie otrzymuje żadnych potwierdzeń ACK. Przesyłany pakiet (sonda utraty) może być nowy lub retransmisyjny. Gdy występuje utrata ogona, ACK z sondy strat wyzwala szybkie przywrócenie oparte na SACK / FACK, unikając w ten sposób kosztownego limitu czasu retransmisji.

Plik TCP LEDBAT Funkcja ma na celu włączenie transportu w tle, który nie koliduje z innymi połączeniami TCP.

Windows LEDBAT jest zaimplementowany jako eksperymentalny moduł kontroli przeciążenia Windows TCP (CCM). Windows LEDBAT przesyła dane w tle i nie koliduje z innymi połączeniami TCP. LEDBAT robi to, wykorzystując tylko niewykorzystaną przepustowość. Gdy LEDBAT wykryje zwiększone opóźnienie, które wskazuje, że inne połączenia TCP zużywają przepustowość, zmniejsza własne zużycie, aby zapobiec zakłóceniom.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nadchodzących ulepszeń systemu Windows 10 i Windows Server 2016, zapoznaj się z wpisem na blogu firmy Microsoft.
Jeszcze bez komentarzy

Najciekawsze i najbardziej przydatne artykuły ze świata informatyki
Praktyczne wskazówki, najnowsze artykuły i najświeższe informacje, które poprawią Twoje życie techniczne. Poczuj się jak w świecie nowoczesnych technologii