NAPRAW Windows 10 przygotowując opcje bezpieczeństwa

 • Neil Ray
 • 0
 • 3804
 • 183

Windows 10 to świetny system operacyjny, jednak jego głównym problemem są usterki znane również jako błędy. Użytkownicy systemu operacyjnego mogą czasami napotkać Windows 10 przygotowuje opcje bezpieczeństwa komunikat o błędzie wyświetlany na niebieskim ekranie powitalnym / wylogowania.

Tymczasem użytkownicy, którzy mogą się zalogować po wystąpieniu błędu, nie mogą korzystać ze swojego komputera, a także system Windows nie odpowiada. Irytującą cechą tego błędu jest to, że działa w tle i przejmuje kontrolę nad komputerem.

Jednak użytkownicy systemu Windows 10 mogą korzystać z komputera bez problemu z błędami, używając Tryb bezpieczeństwa co nie jest odpowiednim rozwiązaniem, ponieważ jest w ograniczonym stanie.

Dlatego nie rozważalibyśmy trybu bezpiecznego jako rozwiązania; w związku z tym opracowaliśmy wydajne rozwiązania, których można użyć do rozwiązania problemu Windows 10 przygotowuje opcje bezpieczeństwa problem:

12 sposobów naprawienia systemu Windows 10 utknęło w przygotowywaniu opcji bezpieczeństwa

 • Odłącz urządzenia USB
 • Usuń SmartPass
 • Usuń oprogramowanie czytnika linii papilarnych
 • Uruchom przywracanie systemu
 • Usuń ostatnio zainstalowane aktualizacje
 • Wyłącz funkcję szybkiego uruchamiania
 • Wykonaj naprawę automatyczną / rozruchową
 • Użyj wiersza polecenia
 • Wyłącz usługę Credential Manager
 • Uruchom ponownie usługę Windows Update
 • Usuń katalog Ngc
 • Zresetuj system Windows 10

1. Odłącz urządzenia USB

Według niektórych użytkowników systemu Windows urządzenia USB, takie jak klawiatury, myszy i karty Bluetooth lub Wi-Fi, mogą powodować ten problem.

Niektóre z tych urządzeń USB były penetrowane przez keyloggery i oprogramowanie szpiegujące, które generują problem z błędami.

Aby rozwiązać ten problem, należy odłączyć wszystkie podłączone urządzenia USB na komputerze i spróbować uruchomić komputer bez nich. Niektórzy użytkownicy systemu Windows zgłosili, że byli w stanie zapobiec problemowi z przygotowywaniem opcji bezpieczeństwa w systemie Windows 10, odłączając podłączone urządzenia USB.

Przeczytaj także: Narzędzia do usuwania wirusów systemu Windows 10, aby na dobre zwalczyć złośliwe oprogramowanie


2. Usuń SmartPass

SmartPass to zewnętrzna aplikacja zabezpieczająca, która może ingerować w system operacyjny Windows i powodować pojawienie się problemu. Niektórzy użytkownicy systemu Windows zgłaszali, że przyczyną tego problemu na ich komputerze była aplikacja SmartPass.

Aby rozwiązać problem, uruchom komputer w trybie awaryjnym i odinstaluj aplikację SmartPass z „Programy i funkcje”. Po odinstalowaniu aplikacji sprawdź, czy problem nadal występuje. Jeśli problem nadal występuje, przejdź do następnego rozwiązania.


3. Usuń oprogramowanie czytnika linii papilarnych

Czytnik linii papilarnych w jednym z idealnych urządzeń, które mogą chronić Twój komputer przed nieautoryzowanym dostępem, jednak mogą wystąpić z nim pewne problemy. Niektórzy użytkownicy zgłaszali, że przyczyną problemu jest ich oprogramowanie czytnika linii papilarnych.

Możesz rozwiązać problem, usuwając oprogramowanie, musisz przejść do „trybu awaryjnego”. Po wejściu w tryb bezpieczeństwa odinstaluj oprogramowanie czytnika linii papilarnych i uruchom ponownie komputer.


4. Uruchom Przywracanie systemu

Niedawne zmiany w systemie mogą spowodować wystąpienie problemu z błędem. Przywracanie systemu to funkcja systemu Windows, która umożliwia przywrócenie systemu do poprzedniego stanu i naprawienie wszelkich niedawnych problemów.

Ta funkcja jest dostępna we wszystkich wersjach systemu Windows; oto jak uruchomić przywracanie systemu na komputerze:

 1. Naciśnij przycisk zasilania, aż pojawi się komunikat Automatyczna naprawa.
 2. Przejdź do Rozwiązywanie problemów> Opcje zaawansowane> Przywracanie systemu.
 3. Teraz wybierz swoją nazwę użytkownika i wprowadź hasło.
 4. Kliknij Dalej, wybierz żądany punkt przywracania i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przywrócić komputer.
 5. Po przywróceniu komputera sprawdź, czy problem nadal występuje.

Alternatywnie możesz wykonać Przywracanie systemu w trybie awaryjnym. Jeśli jesteś w stanie wejść w tryb awaryjny, naciśnij klawisz Windows, wpisz „przywracanie systemu” i naciśnij „Enter”, aby rozpocząć proces.

Użytkownicy systemu Windows byli w stanie rozwiązać problem „Windows 10 przygotowując opcje zabezpieczeń”, po prostu wykonując „przywracanie systemu”.

Przeczytaj także: Poprawka: błąd BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO w systemie Windows 10


Metoda 5: Usuń ostatnio zainstalowane aktualizacje

 1. Naciśnij przycisk zasilania i uruchom komputer, aby przejść do trybu awaryjnego.
 2. naciśnij Windows i ja aby uruchomić ustawienia.
 3. W oknach ustawień przejdź do Aktualizacja i bezpieczeństwo.
 4. Teraz kliknij Historia aktualizacji.
 5. Pojawi się lista wszystkich ostatnio zainstalowanych aktualizacji. Zidentyfikuj ostatnią aktualizację od momentu rozpoczęcia problemu.
 6. Kliknij Odinstaluj aktualizacje.
 7. Wreszcie na liście ostatnich aktualizacji. Znajdź najnowsze aktualizacje na liście i kliknij je dwukrotnie, aby je usunąć.

Aktualizacje systemu Windows mogą powodować pewne problemy na komputerze, nawet jeśli są one ważne. Jeśli ten problem zaczął się pojawiać po zainstalowaniu aktualizacji, możliwe, że spowodowała go aktualizacja. Wykonanie powyższych czynności pomoże Ci znaleźć i usunąć ostatnio zainstalowane aktualizacje na komputerze.

Jeśli ta metoda naprawi system Windows 10 przygotowanie opcji bezpieczeństwa problemu, należy rozważyć tymczasowe uniemożliwienie instalowania tych aktualizacji przez system Windows.

 • Przeczytaj także: Napraw błędy Windows Update za pomocą dedykowanego narzędzia Microsoft

6. Wyłącz funkcję szybkiego uruchamiania

Szybkie uruchamianie to funkcja systemu Windows 10, która zapisuje dane po wyłączeniu komputera i umożliwia szybsze uruchamianie. Jednak ta przydatna funkcja może również powodować problem z przygotowaniem opcji zabezpieczeń w systemie Windows 10.

Aby rozwiązać ten problem, wyłącz funkcję szybkiego uruchamiania w trybie awaryjnym. Wykonaj następujące kroki, aby wyłączyć szybkie uruchamianie:

 1. Naciśnij przycisk zasilania w dół, a następnie uruchom komputer, aby wybrać opcję rozruchu „Tryb awaryjny”.
 2. naciśnij Windows i S klucz i typ panel sterowania. Wybierz Panel sterowania z listy wyników.
 3. W oknie Panel sterowania wybierz Opcje mocy.
 4. Wybierz Wybierz, co robi przycisk zasilania z menu po lewej stronie.
 5. Kliknij Zmień ustawienia, które są obecnie niedostępne.
 6. Teraz odznacz Włącz szybkie uruchamianie (zalecane) i kliknij Zapisz zmiany.

Po wyłączeniu funkcji szybkiego uruchamiania komputer może uruchamiać się wolniej, ale plik Windows 10 przygotowuje opcje bezpieczeństwa problem zostałby naprawiony.

Przeczytaj także: Oto dlaczego nie należy instalować aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update na komputerze PC!


7. Wykonaj automatyczną naprawę / naprawę podczas rozruchu

Innym sposobem rozwiązania problemu z przygotowaniem opcji bezpieczeństwa w systemie Windows 10 jest wykonanie automatycznej naprawy na komputerze. Wykonując automatyczną naprawę, umożliwisz systemowi operacyjnemu Windows naprawienie problemu z błędem. Oto jak przeprowadzić automatyczną naprawę:

 1. Uruchom ponownie komputer kilka razy podczas sekwencji rozruchowej.
 2. Kliknij przycisk Opcje zaawansowane, gdy się pojawi.
 3. Teraz wybierz Rozwiązywanie problemów> Opcje zaawansowane> Automatyczna naprawa.
 4. Po uruchomieniu automatycznej naprawy postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć naprawę.

Alternatywnie możesz również wykonać naprawę przy uruchamianiu zamiast naprawy automatycznej, aby naprawić problem „Przygotowywanie opcji zabezpieczeń przez system Windows 10”. Po zakończeniu procesu naprawy problem powinien zostać rozwiązany.


8. Użyj wiersza polecenia

Ponadto możesz również rozwiązać problem za pomocą wiersza polecenia. Aby uzyskać dostęp do wiersza polecenia, należy jednak skorzystać z „Automatycznej naprawy”, jak wyjaśniono w „Metodzie 7”. Skanowanie SFC weryfikuje integralność wszystkich plików systemowych i naprawia pliki z problemami, gdy jest to możliwe. Oto jak korzystać z wiersza polecenia:

 1. Uruchom ponownie komputer kilka razy podczas sekwencji rozruchowej.
 2. Kliknij przycisk Opcje zaawansowane, gdy się pojawi.
 3. Teraz wybierz Rozwiązywanie problemów> Opcje zaawansowane> Wiersz polecenia.
 4. W oknie wiersza polecenia wpisz „sfc / scannow” bez cudzysłowów i naciśnij „Enter”.
 5. Po zakończeniu skanowania uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy problem nadal występuje.

Jeśli jednak problem nadal występuje, powtórz kroki od 1 do 3 i wprowadź następujące polecenie bootrec:

 • bootrec / fixmbr
 • bootrec / fixboot
 • bootrec / scanos
 • bootrec / rebuildbcd

Po wprowadzeniu poleceń naciśnij klawisz „Enter” i poczekaj na zakończenie procesu przed ponownym uruchomieniem komputera.

Przeczytaj także: 10 najlepszych programów do czyszczenia rejestru dla systemu Windows 10


Metoda 9: Wyłącz usługę Credential Manager

Innym sposobem rozwiązania tego problemu jest wyłączenie usługi Credential Manager w trybie awaryjnym. Tryb awaryjny to specjalny segment systemu Windows, który działa z domyślnymi sterownikami i aplikacjami. Wykonaj następujące kroki, aby przejść do trybu awaryjnego:

 1. Uruchom ponownie komputer kilka razy podczas sekwencji rozruchowej.
 2. Kliknij przycisk Opcje zaawansowane, gdy się pojawi.
 3. Teraz wybierz Rozwiązywanie problemów> Opcje zaawansowane> Ustawienia uruchamiania.
 4. Kliknij przycisk Uruchom ponownie i zaczekaj na ponowne uruchomienie komputera.
 5. Wybierz dowolną wersję trybu awaryjnego, naciskając odpowiedni klawisz.

Po przejściu do trybu awaryjnego musisz uzyskać dostęp do programu Credential Manager Service, aby go wyłączyć. Wykonaj następujące kroki, aby wyłączyć usługę Credential Manager:

 1. Naciśnij klawisz „Windows” i „R”, aby uruchomić program Run.
 2. W programie Uruchom wpisz „services.msc” bez cudzysłowu i kliknij OK lub naciśnij klawisz „Enter”.
 3. W oknie Usługi znajdź usługę Credential Manager na liście i kliknij ją dwukrotnie, aby otworzyć jej właściwości.
 4. Gdy otworzy się okno Właściwości, ustaw Typ uruchamiania na Wyłączony i kliknij „Zastosuj” i „OK”, aby zapisać zmiany.
 5. Uruchom ponownie komputer i uruchom system Windows.

Jeśli jednak usługa Credential Manager jest wyłączona na komputerze, włącz ją i sprawdź, czy to rozwiązuje problem. Niektórzy użytkownicy zgłosili, że ten problem wystąpił na ich komputerze, ponieważ usługa Credential Manager została wyłączona.

Tymczasem usługa Windows Update jest również kolejnym powodem problemu z przygotowaniem systemu Windows 10 do opcji bezpieczeństwa. Aby rozwiązać ten problem, musisz zmienić typ uruchamiania usługi Windows Update. Oto jak to zrobić:

 1. Powtórz kroki od 1 do 2 metody 9 powyżej.
 2. W oknach usług zlokalizuj Aktualizacja systemu Windows usługę na liście i kliknij ją dwukrotnie, aby otworzyć jej właściwości.
 3. W otwartym oknie Właściwości ustaw Typ uruchomienia na Automatyczny (Opóźniony start).
 4. Kliknij Zastosować i ok aby zapisać zmiany. Po wykonaniu tej czynności uruchom ponownie komputer.

Przeczytaj także: Poprawka: „Ta aplikacja nie działa na Twoim komputerze” w systemie Windows 10


10. Uruchom ponownie usługę Windows Update

Ponadto należy rozważyć ponowne uruchomienie usługi Windows Update i zmianę nazw kilku plików, aby rozwiązać problem „Windows 10 przygotowuje opcje zabezpieczeń”. Musisz jednak zacząć od wejścia w „Tryb awaryjny” i wykonując następujące kroki:

 1. Po przejściu do trybu awaryjnego naciśnij Windows i X i wybierz Wiersz polecenia z menu. (Alternatywnie możesz również użyć programu PowerShell jako administrator)
 2. W oknie wiersza polecenia wprowadź następujące polecenia:
 • net stop wuauserv
 • cd% systemroot%
 • ren SoftwareDistribution SD.old
 • net start wuauserv
 1. Uderz w Wchodzić Klucz i zamknij wiersz polecenia.
 2. Następnie uruchom ponownie komputer.

11. Usuń katalog Ngc

Niektórzy użytkownicy systemu Windows, którzy używają kodu PIN do logowania się na komputerze z systemem Windows 10, napotykają problem z przygotowaniem opcji zabezpieczeń systemu Windows 10 z powodu katalogu Ngc. Aby rozwiązać ten problem, musisz zlokalizować i usunąć ten folder, wykonując następujące czynności:

 1. Uruchom system Windows w trybie awaryjnym.
 2. W trybie awaryjnym przejdź do Mój komputer i przejdź do
  C: WindowsServiceProfilesLocalServiceAppDataLocalMicrosoft

  informator.

 3. Kliknij na Widok zakładka u góry i sprawdź Ukryte przedmioty.
 4. Zlokalizuj folder Ngc i spróbuj go usunąć. (Jednak domyślnie ten folder jest chroniony przez system, jeśli nie możesz go usunąć, kliknij katalog prawym przyciskiem myszy i wybierz Nieruchomości z menu.
 5. Teraz przejdź do Bezpieczeństwo i kliknij zaawansowane.
 6. w Zaawansowane ustawienia kliknij na Zmiana w sekcji Właściciel.
 7. Wprowadź swoją nazwę użytkownika w Wprowadź nazwę obiektu do wybrania i kliknij Sprawdź nazwy przycisk. Kliknij OK, aby zapisać zmiany.
 8. Dlatego zaznacz opcję Zamień właściciela na podkontenerach i obiektach i kliknij Zastosuj i OK; aby zapisać zmiany.
 9. Kliknij tak aby kontynuować, gdy może pojawić się ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa.
 10. Wreszcie, po wykonaniu tej czynności, usuń plik Ngc folder z komputera i uruchom ponownie komputer.

Jednak to rozwiązanie działa tylko dla użytkowników systemu Windows 10, którzy używają kodu PIN do logowania się do komputera.

Przeczytaj także: Resetowanie komputera nie zadziała: Oto, jak możesz rozwiązać ten problem


12. Zresetuj system Windows 10

Ostatnim rozwiązaniem, które możesz rozważyć w przypadku problemu, jest zresetowanie komputera z systemem Windows 10. Zresetowanie komputera z systemem Windows 10 spowoduje usunięcie wszystkich plików (zarówno systemowych, jak i plików użytkownika); w związku z tym zdecydowanie zalecamy tworzenie kopii zapasowych wszystkich plików w „trybie awaryjnym”.

Ponadto może być potrzebny nośnik instalacyjny systemu Windows 10, ponieważ do jego utworzenia potrzebne jest narzędzie Media Creation Tool. Po wykonaniu kopii zapasowej plików w trybie awaryjnym możesz zresetować system Windows 10, wykonując następujące czynności:

 1. Uruchom ponownie komputer kilka razy, aż rozpocznie się automatyczna naprawa.
 2. Wybierz Rozwiązywanie problemów> Zresetuj ten komputer> Usuń wszystko.
 3. W następnym kroku możesz zostać poproszony o włożenie nośnika instalacyjnego systemu Windows 10, więc upewnij się, że masz go gotowego.
 4. Teraz wybierz swoją wersję systemu Windows i kliknij tylko dysk, na którym jest zainstalowany system Windows> Po prostu usuń moje pliki.
 5. Kliknij przycisk Resetuj.
 6. Dlatego postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć resetowanie.

Wreszcie, po zakończeniu resetowania będziesz mieć nową instalację systemu Windows i problem powinien zostać trwale rozwiązany. Jak już wspomnieliśmy, to rozwiązanie usunie wszystkie programy i pliki z dysku systemowego, więc używaj go tylko wtedy, gdy inne rozwiązania nie mogą rozwiązać tego problemu.

Podsumowując, powyższe rozwiązania są przydatne w rozwiązywaniu problemu „Windows 10 przygotowując opcje zabezpieczeń”. Rozwiązania zostały wymienione w łatwej, zaawansowanej kolejności; jednak upewnij się, że jako ostateczne rozwiązanie rozwiązujesz problem tylko z „Metodą 12”.

Często zadawane pytania: Dowiedz się więcej o blokowaniu się systemu Windows

 • Co przygotowuje opcje zabezpieczeń Windows 10?

Windows 10 może utknąć na ekranie z komunikatem Przygotowywanie opcji bezpieczeństwa. To jest tylko komunikat informujący o działaniu wykonywanym na komputerze.

 • Co oznacza przygotowanie okien?

Wiadomość Przygotowywanie systemu Windows to również komunikat informacyjny, który zwykle pojawia się po automatycznej instalacji witryny Windows Update lub włączeniu / wyłączeniu określonej funkcji. Jeśli okaże się, że brakuje aktualizacji, zapoznaj się z naszym przewodnikiem.

 • Jak uruchomić system Windows 10 w trybie awaryjnym?

Najszybszym sposobem jest naciśnięcie przycisku Start, wybranie opcji Ustawienia, a następnie Aktualizacja i zabezpieczenia, a następnie Odzyskiwanie. Nadal masz problemy? Omówiliśmy, jak naprawić rozruch w trybie awaryjnym.

Jeśli masz jakiekolwiek problemy z wypróbowaniem którejkolwiek z wymienionych przez nas poprawek, poinformuj nas o tym, komentując poniżej.

Uwaga redaktora: Ten post został pierwotnie opublikowany w październiku 2017 r. I od tego czasu został odświeżony i zaktualizowany w marcu 2020 r. Pod kątem świeżości, dokładności i kompleksowości.

Czy ta strona była pomocna? tak nie Dziękujemy za poinformowanie nas! Możesz nam również pomóc, pozostawiając recenzję na MyWOT lub Trustpillot. Wykorzystaj w pełni swoją technologię dzięki naszym codziennym wskazówkom Powiedz nam, dlaczego! Za mało szczegółów Trudno zrozumieć Inne Prześlij
 • poprawka systemu Windows 10Jeszcze bez komentarzy

Najciekawsze i najbardziej przydatne artykuły ze świata informatyki
Praktyczne wskazówki, najnowsze artykuły i najświeższe informacje, które poprawią Twoje życie techniczne. Poczuj się jak w świecie nowoczesnych technologii