Microsoft-Business

Jak dodać opcję wyszukiwania we fragmentatorze w usłudze Power BI [EASY STEPS]
Wielu użytkowników usługi Power BI napotkało problem z polem wyszukiwania we fragmentatorze. To bardzo poważny problem, który stawia ludzi w trudnej s...
Jak dodawać przecinki do liczb w Power BI [SZYBKI PRZEWODNIK]
Power BI to narzędzie, które może wydobyć to, co najlepsze z każdego projektu, ale czasami ten wspaniały produkt firmy Microsoft jest nękany przez dro...
Jak dodać oś pomocniczą w Power BI [EASY STEPS]
Tworzenie wykresów w programie Power BI Desktop jest jedną z głównych funkcji tego narzędzia, ale wielu użytkowników napotyka problemy podczas tworzen...
Jak zmienić źródło danych w Power BI [ŁATWE KROKI]
Power BI to bardzo przydatne narzędzie do tworzenia kompleksowego widoku danych biznesowych. Za pomocą tej aplikacji możesz wizualizować, kształtować ...
Jak dodać kolumnę z innej tabeli w usłudze Power BI
Power BI ma wiele wspaniałych funkcji, które sprawiają, że ten produkt firmy Microsoft jest jednym z najbardziej pożądanych narzędzi do organizowania ...
Jak automatycznie odświeżyć usługę Power BI i zaktualizować pulpit nawigacyjny
Automatyczne odświeżanie pulpitów nawigacyjnych w usłudze Power BI ma kluczowe znaczenie dla wielu użytkowników, ale wiele osób napotyka problemy. Na ...
Jak dodać linię trendu w Power BI [PRZEWODNIK KROK PO KROKU]
Dodanie linii trendu to jedna z najbardziej przydatnych funkcji w usłudze Power BI. Ale czasami użytkownicy napotykają problemy z tą operacją. Oficjal...
Program Power BI Desktop nie uruchomi 4 sposobów rozwiązania tego problemu
Power BI Desktop to oprogramowanie systemu Windows do usługi BI, które umożliwia użytkownikom konfigurowanie wykresów i innych interaktywnych wizualiz...
Nie możesz otworzyć pliku usługi Power BI? Oto 4 rozwiązania do wypróbowania
Oprogramowanie Power BI Desktop umożliwia użytkownikom konfigurowanie wykresów i wizualizacji danych. Jednak niektórzy użytkownicy usługi Power BI stw...