Windows 8.1 UX & UI 9 najważniejszych nowych i zaktualizowanych funkcji

  • Peter Sutton
  • 0
  • 4610
  • 271

Wraz z uruchomieniem systemu Windows 8.1 zaktualizowano również UX i funkcje interfejsu użytkownika interfejsu użytkownika, a także wydano kilka nowych. Przeczytaj, aby dowiedzieć się więcej


Wcześniej udostępniliśmy dziś linki do pełnej dokumentacji w systemie Windows 8.1 dotyczącej nowych wytycznych dotyczących UX i UI. Nadszedł czas, aby sprawdzić, które funkcje zostały zaktualizowane, a które nowe. Większość zmian wprowadzono po to, aby programiści mogli przyspieszyć proces przesyłania aplikacji, a także spełnić wymagania nowego systemu operacyjnego. Oto dziewięć nowych i zaktualizowanych funkcji:

Możliwość zmiany rozmiaru okien

Windows 8.1 nie ma stanów widoku o stałej szerokości. Użytkownicy mogą teraz stale zmieniać rozmiar aplikacji do minimalnej szerokości. (Domyślna minimalna szerokość aplikacji to 500 pikseli). Dzięki temu aplikacje nie mają już stanów przyciągania i wypełnienia. Zamiast tego rozwijasz swoją aplikację tak, aby była funkcjonalna i dobrze wyglądała w każdym rozmiarze aż do minimum.

Uwaga Widok przyciągania w systemie Windows 8 miał szerokość 320 pikseli. Domyślna minimalna szerokość 500 pikseli jest większa niż widok przyciągany w systemie Windows 8. Jeśli Twoja aplikacja działa dobrze w mniejszych rozmiarach i chcesz zachęcić użytkowników do pozostawania na ekranie, możesz zmienić minimalną szerokość na 320 pikseli. Użytkownicy mogą mieć jednocześnie na ekranie więcej niż dwie aplikacje. Twoja aplikacja może więc pojawiać się między dwiema innymi aplikacjami i nie przylegać do lewej ani prawej krawędzi ekranu.

Pojedyncza aplikacja może jednocześnie otwierać więcej niż jedno okno. Aplikacja może uruchomić inną aplikację. W takim przypadku obie aplikacje zwykle dzielą ekran równo, jeśli jest wystarczająco dużo miejsca. Możesz to jednak zmienić, aby uruchomiona aplikacja była szersza lub węższa niż oryginalna aplikacja lub nawet zastępowała oryginalną aplikację na ekranie. Aby zmienić domyślne zachowanie, użyj właściwości DesiredRemainingView.

Aktualizacje kafelków

W systemie Windows 8 były dwa rozmiary kafelków: kafelki kwadratowe (150 × 150 pikseli na płaskowyżu 1x), kafelki szerokie (310 × 150 na płaskowyżu 1x). W systemie Windows 8.1 dostępne są dwa dodatkowe rozmiary kafelków: Małe kafelki (70 × 70 na płaskowyżu 1x), Duże kafelki (310 × 310 na płaskowyżu 1x). Ponieważ trzy z czterech typów szablonów są teraz kwadratowe, kafelki, które kiedyś nazywane były „kwadratowymi” kafelkami w systemie Windows 8 (150 × 150 na płaskowyżu 1x), są teraz nazywane „średnimi”. Cały zestaw jest wtedy mały, średni, szeroki i duży. Oto przykłady wszystkich czterech.

Wyszukaj aktualizacje

Windows 8.1 wprowadza nową kontrolkę pola wyszukiwania, która pomaga w dostarczaniu wyników wyszukiwania: Windows.UI.Xaml.Controls.SearchBox dla aplikacji używających XAML i WinJS.UI.SearchBox dla aplikacji używających JavaScript. Twoje aplikacje mogą teraz zawierać pole wyszukiwania jako element w znacznikach. Nowa kontrolka obsługuje pełne szablony i stylizacje.

W systemie Windows 8.1 wyszukiwanie aplikacji jest całkowicie kontrolowane przez aplikacje. Pole wyszukiwania integruje się z umową wyszukiwania, aby usprawnić działanie i umożliwić głębokie dostosowywanie, dzięki czemu Twoje aplikacje oferują doświadczenia dostosowane do potrzeb użytkowników. Pole wyszukiwania obsługuje sugestie i wyniki wyszukiwania dostarczane przez aplikację, historię wyszukiwania specyficzną dla aplikacji oraz pełną obsługę interakcji dotykowych, klawiaturowych i myszy.

Udostępniaj aktualizacje

W systemie Windows 8.1 aplikacje źródłowe umowy Share mogą zapewniać wiele sposobów powrotu do udostępnianej zawartości. Windows 8.1 dzieli format Uri na dwa nowe formaty danych w DataPackage i wprowadza cztery nowe silnie wpisane właściwości w DataPackagePropertySet. W przypadku pakietu DataPackage format Uri jest przestarzały i zastąpiony formatami WebLink i ApplicationLink.

Uroki działają na każdym ekranie

W systemie Windows 8, gdy na ekranie było wiele aplikacji, a użytkownik wywołał zaklęcia, system wyświetlał ozdoby dla dowolnej aplikacji zajmującej najwięcej miejsca na ekranie. W Windows 8.1 system wyświetla panele dla ostatniej aplikacji, z którą użytkownik wchodził w interakcję, niezależnie od tego, ile aplikacji jest na ekranie lub czy jest wiele ekranów. Na przykład, jeśli użytkownik wybierze panel Ustawienia, system wyświetli menu wysuwane Ustawienia dla ostatniej używanej aplikacji.

Zaprojektuj aplikację tak, aby działała z urokami niezależnie od rozmiaru aplikacji. W szczególności szerokość menu wysuwanego Ustawienia musi być mniejsza lub równa bieżącej szerokości aplikacji.

Integracja z ludźmi i wydarzeniami

Windows 8.1 pozwala wykorzystać moc ludzi i wydarzeń w Twojej aplikacji. Możesz pozwolić użytkownikom Twojej aplikacji na wyszukiwanie informacji o osobach, które znają w Twojej aplikacji i kontaktowanie się z innymi, integrując funkcje komunikacyjne, takie jak wiadomości, e-mail, rozmowy, rozmowy wideo itd. Możesz także zatrzymać użytkowników w swojej aplikacji, umożliwiając im szybkie wyświetlanie dostępności kalendarza i dodawanie wydarzeń do preferowanego kalendarza.

Synteza mowy

Windows 8.1 wprowadza API Windows.Media.SpeechSynthesis, które obsługuje syntezę mowy - znaną również jako zamiana tekstu na mowę (TTS) - w aplikacjach Windows Store. udostępniać instrukcje (np. szczegółową nawigację) i czytać treści, takie jak wiadomości tekstowe lub e-mail, kanały RSS, książki i wyniki wyszukiwania.

Windows 8.1 zawiera wiele mechanizmów syntezy mowy, zwanych głosami. Każdy głos ma przyjazną nazwę, taką jak Microsoft David (en-US, mężczyzna), Microsoft Zira (en-US, kobieta) i Microsoft Hazel (en-UK, kobieta), którą można określić w aplikacji, a także wybrać z panelu sterowania językiem przez użytkownika. Funkcje syntezy mowy obsługiwane przez system Windows 8.1 umożliwiają:

Ustawienie syntezatora mowy na określoną płeć, głos i język. Generowanie mowy na podstawie zwykłego ciągu tekstowego przy użyciu domyślnych charakterystyk i właściwości bieżącego głosu. Generowanie mowy z łańcucha zawierającego język SSML (Speech Synthesis Markup Language) w celu dostosowania charakterystyk głosu, wymowy, głośności, wysokości, tempa lub szybkości, nacisku i tak dalej. Czytanie i zapisywanie danych audio generowanych przez silnik syntezy mowy do i ze strumienia o dostępie swobodnym.

Obsługa aplikacji alarmowych na ekranie blokady

W systemie Windows 8.1 jeden z gniazd ekranu blokady jest teraz używany do aplikacji alarmowych. Aplikacje alarmowe używają klasy AlarmApplicationManager, aby żądać od użytkownika uprawnienia do używania aplikacji alarmów systemowych. Jeśli użytkownik przyzna zezwolenie (lub jeśli umieści aplikację w tym slocie alarmowym za pomocą panelu sterowania), aplikacja przejmuje to miejsce i staje się aplikacją alarmów systemowych. Powiadomienia alarmowe uruchamiane przez aplikację alarmową systemu są następnie wyświetlane użytkownikowi z dokładnością do jednej sekundy. Tylko aplikacja w gnieździe alarmowym może uruchamiać powiadomienia alarmowe; powiadomienia alarmowe uruchamiane przez inne aplikacje są traktowane jak zwykłe powiadomienia.

Aktualizacje planowania elementów roboczych

Interfejs API CoreDispatcher (Windows :: UI :: Core: CoreDispatcher) pozwala teraz na większą kontrolę nad priorytetami w planowaniu elementów roboczych. W systemie Windows 8.1 priorytety wysyłania zadań są teraz w następującej kolejności:

SendMessage (najwyższy priorytet)
CoreDispatcherPriority.High
CoreDispatcherPriority.Normal (obejmuje komunikaty w oknie i wywołania Component Object Model (COM))
Wszelkie komunikaty wprowadzane przez urządzenie
CoreDispatcherPriority.Low
CoreDispatcherPriority.Idle (najniższy priorytet, używany do zadań w tle)

Jak myślisz jako programista, czy te zmiany są dobre czy złe?

  • programistów Windows 8Jeszcze bez komentarzy

Najciekawsze i najbardziej przydatne artykuły ze świata informatyki
Praktyczne wskazówki, najnowsze artykuły i najświeższe informacje, które poprawią Twoje życie techniczne. Poczuj się jak w świecie nowoczesnych technologii