okna

Jak naprawić błąd systemu plików 1073545193 w systemie Windows 10

Jak naprawić błąd systemu plików 1073545193 w systemie Windows 10

Wielu użytkowników, którzy dokonali aktualizacji z Windows 8.1 do Windows 10, może napotkać problem Błąd systemu plików (1073545193) podczas próby otwarcia aplikacji Windows Store. Ten błąd może się również pojawiać, gdy użytkownicy próbują otworzyć pliki obrazów w tych nowo zaktualizowanych systemach.

Mimo że błąd jest błędem systemu plików, proste skanowanie systemu plików w wierszu polecenia (sfc / scannow) może nie być w stanie rozwiązać problemu.

Aby rozwiązać błąd systemu plików (1073545193) w systemie Windows 10, spróbuj wykonać następujące czynności.

Oto jak naprawić błąd systemu plików 107354519

Rozwiązanie 1 - Spróbuj użyć wsreset

Pierwsza rzecz, którą należy wypróbować, powinna być najprostsza. Wykonaj następujące kroki, aby spróbować rozwiązać błąd systemu plików 107354519:

1. Otwórz okno dialogowe Uruchom, naciskając Win + R.

2. Wpisz polecenie: „wsreset.exe” w oknie dialogowym Uruchom i naciśnij klawisz Enter.

Mam nadzieję, że ta prosta sztuczka rozwiąże Twój problem. Jeśli zamiast tego generuje następujący błąd, przejdź do drugiego rozwiązania:

„Ms-windows-store: PurgeCaches
Błąd systemu plików (-1073545193) ”

Rozwiązanie 2 - Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z aplikacją Sklep Windows

To kolejne proste rozwiązanie, które prawie zawsze rozwiąże błąd. Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z aplikacją Sklep Windows, aby naprawić błąd systemu plików 107354519.

Wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij Start i wpisz „rozwiązywanie problemów” w pasku wyszukiwania.

2. Wybierz „widok” w lewym górnym rogu okna. Kliknij aplikację Windows Store.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu procesu uruchom ponownie komputer.

Mamy nadzieję, że zadziała to w rozwiązaniu problemu błędu systemu plików (1073545193). Jeśli nie przejdzie do rozwiązania 3.

Rozwiązanie 3 - Spróbuj wyczyścić dysk

Wykonaj te proste czynności, aby określić stan dysku:

1. Otwórz wiersz poleceń w trybie administracyjnym. (Na Start wpisz „Wiersz polecenia”. W wynikach wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy „Wiersz polecenia” i wybierz „Uruchom jako administrator”).

2. W wierszu poleceń wprowadź kolejno następujące polecenia:

3. Po zakończeniu zamknij okno wiersza polecenia i uruchom ponownie komputer.

Sprawdź, czy to pomogło rozwiązać problem. Jeśli nie przeszedł do czwartego rozwiązania.

Rozwiązanie 4 - Napraw za pomocą polecenia Powershell

To rozwiązanie jest nieco skomplikowane w porównaniu do poprzednich. Więc postępuj dokładnie według instrukcji.

1. Otwórz PowerShell w trybie administracyjnym. (Na Start wpisz „Powershell”. W wynikach wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy „Windows PowerShell” i wybierz „Uruchom jako administrator”).

2. Wpisz kolejno następujące polecenia:

Te polecenia usuwają Sklep Windows i wszystkie jego aplikacje dla bieżącego użytkownika i wszystkich innych użytkowników.

3. Uruchom ponownie komputer i ponownie otwórz PowerShell w trybie administracyjnym (tak samo jak w kroku 1).

4. Wpisz następujące polecenie:

Spowoduje to przywrócenie Sklepu Windows i aplikacji.

5. Uruchom ponownie komputer jeszcze raz i sprawdź, czy to rozwiązało problem.

Mam nadzieję, że jedno z tych rozwiązań zadziałało. Jeśli nie, spróbuj skontaktować się z pomocą techniczną Microsoft.

Jak blokować aplikacje UWP w systemie Windows 10
Jeśli jesteś rodzicem i dzielisz komputer z dziećmi lub menedżerem zespołu, który chce, aby jego współpracownicy skupili się na swojej pracy, z pewnoś...
Wyłącz automatyczne ponowne uruchamianie po zainstalowaniu aktualizacji w systemie Windows 10
Windows 10 to aktualizacje. Kiedy Microsoft przedstawił ideę „Windows 10 jako usługi”, stało się jasne, że użytkownicy nie będą mogli prawidłowo korzy...
Błąd 0x8024001e blokuje instalację kompilacji systemu Windows 10 Mobile - możliwa naprawa
Błąd 0x8024001e to jeden z najstarszych błędów wpływających na instalację kompilacji systemu Windows 10 Mobile. Niestety, ten błąd podniósł swoją brzy...