okna

Jak naprawić błąd systemu plików 1073545193 w systemie Windows 10

Jak naprawić błąd systemu plików 1073545193 w systemie Windows 10

Wielu użytkowników, którzy dokonali aktualizacji z Windows 8.1 do Windows 10, może napotkać problem Błąd systemu plików (1073545193) podczas próby otwarcia aplikacji Windows Store. Ten błąd może się również pojawiać, gdy użytkownicy próbują otworzyć pliki obrazów w tych nowo zaktualizowanych systemach.

Mimo że błąd jest błędem systemu plików, proste skanowanie systemu plików w wierszu polecenia (sfc / scannow) może nie być w stanie rozwiązać problemu.

Aby rozwiązać błąd systemu plików (1073545193) w systemie Windows 10, spróbuj wykonać następujące czynności.

Oto jak naprawić błąd systemu plików 107354519

Rozwiązanie 1 - Spróbuj użyć wsreset

Pierwsza rzecz, którą należy wypróbować, powinna być najprostsza. Wykonaj następujące kroki, aby spróbować rozwiązać błąd systemu plików 107354519:

1. Otwórz okno dialogowe Uruchom, naciskając Win + R.

2. Wpisz polecenie: „wsreset.exe” w oknie dialogowym Uruchom i naciśnij klawisz Enter.

Mam nadzieję, że ta prosta sztuczka rozwiąże Twój problem. Jeśli zamiast tego generuje następujący błąd, przejdź do drugiego rozwiązania:

„Ms-windows-store: PurgeCaches
Błąd systemu plików (-1073545193) ”

Rozwiązanie 2 - Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z aplikacją Sklep Windows

To kolejne proste rozwiązanie, które prawie zawsze rozwiąże błąd. Uruchom narzędzie do rozwiązywania problemów z aplikacją Sklep Windows, aby naprawić błąd systemu plików 107354519.

Wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij Start i wpisz „rozwiązywanie problemów” w pasku wyszukiwania.

2. Wybierz „widok” w lewym górnym rogu okna. Kliknij aplikację Windows Store.

3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zakończeniu procesu uruchom ponownie komputer.

Mamy nadzieję, że zadziała to w rozwiązaniu problemu błędu systemu plików (1073545193). Jeśli nie przejdzie do rozwiązania 3.

Rozwiązanie 3 - Spróbuj wyczyścić dysk

Wykonaj te proste czynności, aby określić stan dysku:

1. Otwórz wiersz poleceń w trybie administracyjnym. (Na Start wpisz „Wiersz polecenia”. W wynikach wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy „Wiersz polecenia” i wybierz „Uruchom jako administrator”).

2. W wierszu poleceń wprowadź kolejno następujące polecenia:

3. Po zakończeniu zamknij okno wiersza polecenia i uruchom ponownie komputer.

Sprawdź, czy to pomogło rozwiązać problem. Jeśli nie przeszedł do czwartego rozwiązania.

Rozwiązanie 4 - Napraw za pomocą polecenia Powershell

To rozwiązanie jest nieco skomplikowane w porównaniu do poprzednich. Więc postępuj dokładnie według instrukcji.

1. Otwórz PowerShell w trybie administracyjnym. (Na Start wpisz „Powershell”. W wynikach wyszukiwania kliknij prawym przyciskiem myszy „Windows PowerShell” i wybierz „Uruchom jako administrator”).

2. Wpisz kolejno następujące polecenia:

Te polecenia usuwają Sklep Windows i wszystkie jego aplikacje dla bieżącego użytkownika i wszystkich innych użytkowników.

3. Uruchom ponownie komputer i ponownie otwórz PowerShell w trybie administracyjnym (tak samo jak w kroku 1).

4. Wpisz następujące polecenie:

Spowoduje to przywrócenie Sklepu Windows i aplikacji.

5. Uruchom ponownie komputer jeszcze raz i sprawdź, czy to rozwiązało problem.

Mam nadzieję, że jedno z tych rozwiązań zadziałało. Jeśli nie, spróbuj skontaktować się z pomocą techniczną Microsoft.

Problemy z Windows Hello po zainstalowaniu Aktualizacji Creators [Poprawka]
Windows Hello to wspaniała funkcja zorientowana na bezpieczeństwo, wprowadzona w systemie Windows 10. Większość użytkowników korzysta z zaawansowanych...
Najlepsze narzędzia do sprawdzania informacji o karcie graficznej w systemie Windows 10
Narzędzia diagnostyczne i monitorujące są niezbędne do prawidłowego śledzenia informacji o systemie i sprzęcie. Szczególnie w przypadku kart graficzny...
Windows Server otrzymuje prowizoryczne nano-kontenery i dwuletnie aktualizacje funkcji
Po ogłoszeniu planów wydawania co roku dwóch głównych aktualizacji funkcji dla systemu Windows 10 i pakietu Office, firma Microsoft przedłużyła teraz ...