okna

Jak rozwiązać typowe problemy z synchronizacją programu OneNote w systemie Windows 10

Jak rozwiązać typowe problemy z synchronizacją programu OneNote w systemie Windows 10

Microsoft OneNote to świetna aplikacja do robienia notatek, kompilowania danych i organizowania informacji. Najlepsze jest to, że synchronizuje się z chmurą, co oznacza, że ​​wszędzie masz dostęp do swoich notatek. Jest wieloplatformowy, co oznacza, że ​​jest dostępny na Androida, iOS, macOS i Internet, oprócz tego, że jest dostępny na urządzeniach z systemem Windows 10. Ale ten projekt wieloplatformowy wiąże się z pewnym problemem.

Użytkownicy komputerów stacjonarnych często napotykają problemy podczas próby synchronizacji danych do iz chmury. Jest to dość powszechny problem z wersją programu OneNote na komputery stacjonarne w systemie Windows 10. W tym przewodniku przyjrzymy się niektórym z najczęstszych błędów synchronizacji (nie można zsynchronizować notatnika / określonej sekcji, pojawiają się konflikty synchronizacji, pojawiają się problemy z pamięcią masową itp. .) i jak można je rozwiązać.

Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych rozwiązań, przyjrzymy się kilku potencjalnie oczywistym.

OneNote nie synchronizuje się [FIX]

Zainstaluj najnowsze aktualizacje

Po pierwsze, warto zauważyć, że każdy problem, z którym możesz się spotkać, może wynikać z problemu z samą aplikacją OneNote. Dlatego musisz upewnić się, że masz zainstalowane najnowsze aktualizacje. Aktualizacje często zawierają poprawki błędów, które mogą powodować problemy. Aby sprawdzić dostępność aktualizacji:

 1. Iść do Plik> Konto> Opcje pakietu Office,
 2. Kliknij Aktualizuj teraz.

Sprawdź swoje łącze internetowe

Ponadto przed podjęciem próby rozwiązania problemu z programem OneNote upewnij się, że masz połączenie z Internetem. Częściej niż nie, problemy z synchronizacją są wynikiem złego połączenia internetowego.

Będziemy teraz zagłębiać się w bardziej szczegółowe rozwiązania problemów z synchronizacją w programie OneNote:

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją OneNote

Często podczas próby udostępnienia notesów innym osobom może się zdarzyć, że jedna konkretna sekcja nie zostanie zsynchronizowana. W takim przypadku istnieją dwa sposoby rozwiązania tego problemu. Jedna polega na ręcznej próbie zsynchronizowania określonej sekcji, druga polega na skopiowaniu stron do nowej sekcji i usunięciu starej.

Spróbuj ręcznie zsynchronizować określoną sekcję

Program OneNote zawiera wbudowane rozwiązanie problemu braku synchronizacji określonej sekcji. Wykonaj następujące kroki:

 1. Iść do Plik > Informacje,
 2. Wybierz Wyświetl stan synchronizacji/ alternatywnie kliknij prawym przyciskiem myszy notatnik, który chcesz zsynchronizować, i kliknij Stan synchronizacji notatnika,
 3. Pod Synchronizacja notesu udostępnionego, znajdziesz plik Synchronizuj teraz przycisk; Kliknij na to.

Skopiuj strony do nowej sekcji

Innym łatwym rozwiązaniem problemu może być skopiowanie stron do nowej sekcji i usunięcie starej sekcji, która odmawia synchronizacji. Wykonaj następujące kroki:

 1. Na pasku nawigacyjnym wybierz plik Utwórz nową sekcję przycisk,
 2. Nazwij nową sekcję,
 3. Przejdź do sekcji dotyczącej problemu z synchronizacją; kliknij prawym przyciskiem myszy każdą z jego stron i kliknij Przenieś lub skopiuj,
 4. Wybierz nową sekcję jako miejsce docelowe i kliknij Kopiuj.

Po wykonaniu tych czynności możesz teraz użyć opisanej powyżej metody ręcznej synchronizacji, aby zsynchronizować nową sekcję. Po zsynchronizowaniu sekcji kliknij prawym przyciskiem myszy starą sekcję i wybierz Kasować.

Opróżnij Kosz programu OneNote

Czasami usunięcie określonej sekcji, która nie działa lub której już nie potrzebujesz, może spowodować problemy z synchronizacją. Z tego powodu musisz usunąć je z Kosza programu OneNote. Wykonaj następujące kroki:

 1. Wybierz Historia patka,
 2. Wybierz Kosz na notebooka przycisk,
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy starą sekcję i kliknij Kasować.

Sekcja, którą chcesz usunąć, może zawierać ważne strony. Upewnij się, że skopiowałeś je (postępując zgodnie z instrukcjami z punktu 2), zanim trwale usuniesz sekcję z kosza.

Napraw zagubione sekcje w programie OneNote

Część twojego notesu może się zgubić, gdy próbujesz udostępnić ją innym użytkownikom. Dzieje się tak, gdy program OneNote próbuje zsynchronizować zmiany wprowadzone w sekcji, ale nie może znaleźć pliku sekcji. W takim przypadku notatnik zostanie oznaczony ikoną na liście notatników.

Istnieją dwa rozwiązania tego problemu. Możesz spróbować przenieść zagubioną sekcję do innego notatnika lub usunąć tę sekcję.

Przenieś zagubioną sekcję

Program OneNote umożliwia ręczne rozwiązanie problemu z zagubioną sekcją, umożliwiając przeniesienie określonej sekcji. Wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę zagubionej sekcji,
 2. Wybierz Przenieś lub skopiuj,
 3. Wybierz docelowy notatnik jako miejsce docelowe,
 4. Kliknij Ruszaj się lub Kopiuj w zależności od tego, co chcesz zrobić.

Usuń zagubioną sekcję

Jeśli masz pewność, że nie potrzebujesz sekcji, która została zagubiona, możesz ją po prostu usunąć, aby rozwiązać problem. Wykonaj następujące kroki:

 1. Na liście Notatniki wybierz Zagubione sekcje,
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy zagubioną sekcję, którą chcesz usunąć, i kliknij Kasować.

Notatnik nie zostanie zsynchronizowany w programie OneNote

Jeśli masz problem z synchronizacją określonego notesu w programie OneNote, może Ci pomóc jedno z następujących rozwiązań:

Sprawdź, czy notebook jest dostępny w Internecie

Możesz sprawdzić, czy rzeczywiście wystąpił problem z usługą, próbując uzyskać dostęp do notebooka za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Iść do Plik > Informacje,
 2. Powinieneś znaleźć link do notatnika po prawej stronie; skopiuj go / alternatywnie kliknij prawym przyciskiem myszy notatnik, który chcesz zsynchronizować, i kliknij Skopiuj łącze do notatnika,
 3. W wybranej przeglądarce internetowej wprowadź skopiowany link i naciśnij Enter, aby otworzyć notatnik.

Jeśli Twój notebook jest dostępny przez przeglądarkę internetową, oznacza to, że wystąpił problem z aplikacją komputerową. Jeśli nie, może to być błąd usługi.

Otwórz ponownie notatnik

Po potwierdzeniu problemu z aplikacją komputerową jednym z najprostszych rozwiązań umożliwiających ponowne rozpoczęcie synchronizacji notesu OneNote jest zamknięcie i ponowne otwarcie. Oto kroki:

 1. Iść do Plik > Informacje,
 2. Iść do Ustawienia, i wybierz Blisko/ alternatywnie kliknij prawym przyciskiem myszy notatnik, który chcesz zsynchronizować, i kliknij Zamknij ten notatnik,
 3. Iść do Plik > otwarty,
 4. Wybierz notes, który chcesz otworzyć.

Powinno to zresetować połączenie i sprawić, że notatnik ponownie rozpocznie synchronizację.

Sprawdź stan synchronizacji

Jeśli udało Ci się uzyskać dostęp do notesu w trybie online, ale ostatnio wprowadzone zmiany nie zostały do ​​niego dodane, należy sprawdzić stan synchronizacji notesu, aby potwierdzić, czy został zsynchronizowany. Oto kroki:

 1. Iść do Plik > Informacje,
 2. Wybierz Wyświetl stan synchronizacji/ alternatywnie kliknij prawym przyciskiem myszy notatnik, który chcesz zsynchronizować, i kliknij Stan synchronizacji notatnika,

Jeśli to możliwe, kliknij Wezwać pomoc aby uzyskać dostęp do dalszych kroków rozwiązywania problemów. Jeśli to nie jest dostępne, zanotuj komunikat o błędzie i zrób szybkie wyszukiwanie online.

Sprawdź stan usługi

Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do notesu online za pośrednictwem przeglądarki internetowej, mógł wystąpić problem z samą usługą OneDrive. Aby to potwierdzić, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz wybraną przeglądarkę internetową,
 2. Wprowadź ten link, aby sprawdzić, czy usługi są uruchomione i działają: https://portal.office.com/servicestatus.

Jeśli usługi są uruchomione i działają, powinieneś zobaczyć zielony ekran ze znacznikiem wyboru i komunikatem „Wszystko w porządku! Wszystko działa i działa ”. Jeśli nie ma nic złego w usługach, należy skontaktować się z firmą Microsoft w celu uzyskania dalszej pomocy w rozwiązaniu problemu.

Upewnij się, że program OneNote jest otwarty i zalogowany podczas procesu rozwiązywania problemów. W przeciwnym razie możesz potencjalnie stracić swoje dane.


Napraw konflikt synchronizacji zawartości w programie OneNote

Gdy dwie lub więcej osób spróbuje edytować ten sam tekst jednocześnie, spowoduje to konflikty synchronizacji. Te konflikty są automatycznie wykrywane przez program OneNote, który następnie przechodzi do tworzenia wielu kopii tej samej strony. Zostanie to wskazane za pomocą żółtego komunikatu wyświetlanego u góry strony.

Aby zapobiec pojawianiu się tego problemu w przyszłości, upewnij się, że tylko jeden użytkownik edytuje stronę naraz. Możesz też koordynować, kto edytuje którą sekcję.

Aby rozwiązać ten problem, musisz skopiować edytowaną zawartość na stronę główną, a następnie przejść do usunięcia drugiej strony. Wykonaj następujące kroki:

 1. U góry strony kliknij żółta wiadomość,
 2. Skopiuj zawartość strony tymczasowej i wklej ją na stronę główną,
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy stronę powodującą błąd, a następnie kliknij Kasować.

Napraw konflikty synchronizacji magazynu w programie OneNote

Czasami możesz napotkać kod błędu 0xE00015E0. Oznacza to, że albo plik jest za duży, aby można go było sycnować, albo na urządzeniu lokalnym jest mało miejsca. Oczywiście przyczyną tego problemu może być fakt, że masz mnóstwo różnych rzeczy przechowywanych w swoim notatniku. Ale zwykle dzieje się tak, ponieważ OneNote ma dużo przechowywanych kopii zapasowych.

Oto, jak możesz rozwiązać te problemy.

Usuń niepotrzebne kopie zapasowe

Jednym z szybkich sposobów ponownego zsynchronizowania programu OneNote jest usunięcie wszystkich istniejących plików kopii zapasowych w celu zwolnienia miejsca. Po prostu wykonaj następujące kroki:

 1. wciśnij Klawisz Windows + R. aby otworzyć Biegać dialog,
 2. Wklej następujące i naciśnij Enter: % localappdata% MicrosoftOneNote,
 3. Kliknij dwukrotnie folder o nazwie odpowiadającej wersji Twojej aplikacji (16.0 na przykład dla programu OneNote 2016),
 4. Otworzyć Utworzyć kopię zapasową teczka,
 5. Usuń wszystkie pliki kopii zapasowych, których już nie potrzebujesz.

Zoptymalizuj pliki

Możesz również zapobiec konfliktowi synchronizacji magazynu, optymalizując miejsce używane przez notesy. Oto kroki:

 1. Iść do Plik > Opcje,
 2. Wybierz Zapisz i wykonaj kopię zapasową,
 3. Pod Optymalizacja plików, Wybierz Zoptymalizuj wszystkie pliki teraz.

Zmniejsz liczbę automatycznych kopii zapasowych

Oprócz optymalizacji plików należy rozważyć zmniejszenie liczby plików kopii zapasowych, które OneNote przechowuje dla każdego pliku. Spróbuj wykonać następujące czynności:

 1. Iść do Plik > Opcje,
 2. Wybierz Zapisz i wykonaj kopię zapasową,
 3. Pod Utworzyć kopię zapasową, zmniejsz liczbę dla Liczba kopii zapasowych do zachowania.

Po wykonaniu tych czynności program OneNote powinien ponownie rozpocząć synchronizację.

HP przygotowuje się do uruchomienia nowego telefonu z systemem Windows 10 na początku 2017 roku
Po tym, jak Microsoft z ciężkim sercem ogłosił zaprzestanie produkcji swoich telefonów Lumia, od tego czasu współpracuje z firmami zewnętrznymi w nadz...
Firma Microsoft wydaje aktualizację zbiorczą KB3198585 dla systemu Windows 10 w wersji 1507
Microsoft właśnie wydał kilka nowych aktualizacji dla swoich systemów operacyjnych podczas tegomiesięcznego wtorku poprawek. Ponieważ wszystkie wersje...
Windows 10 Redstone 2 Build 14915 na PC i urządzenia mobilne jest już dostępny
Po długim oczekiwaniu Microsoft w końcu wypuścił nową kompilację Windows 10 Redstone 2 dla Windows Insiderów w Fast Ring. Jak zawsze, kompilacja 14915...