Konwertuj MBR na GPT za pomocą nowego narzędzia do konwersji MBR2GPT

  • Lester McBride
  • 0
  • 3406
  • 295

Windows 10 build 1703 wprowadza nowe narzędzie konsoli o nazwie MBR2GPT, który umożliwia konwersję dysku MBR (główny rekord rozruchowy) na dysk GPT (tabela partycji GUID) bez utraty lub modyfikacji danych. MBR to stara metoda partycjonowania dysków, która używa specjalnego sektora rozruchowego na początku partycjonowanej pamięci masowej do identyfikacji lokalizacji rozruchowego systemu operacyjnego.

Komputery z systemem BIOS miały wcześniej MBR przed nowszym standardem UEFI, który dał początek GPT. Odnosi się do standardowego układu tabel partycji przy użyciu unikatowych identyfikatorów globalnych (GUID). Przed wydaniem Aktualizacji dla twórców użytkownicy musieli wybierać między MBR a GPT podczas formatowania dysku. Oznacza to, że zmiana stylu tabeli partycji spowoduje wymazanie danych na dysku.

Dzięki MBR2GPT w Aktualizacji twórców użytkownicy mogą teraz konwertować istniejący dysk MBR na dysk GPT bez jego usuwania. MBR2GPT.exe jest uruchamiany z wiersza poleceń środowiska preinstalacyjnego systemu Windows, a także ze zwykłej kopii systemu Windows 10. Narzędzie konsoli można uruchomić ze specjalnym zestawem argumentów.

Składnia polecenia to:

MBR2GPT / validate | convert [/ disk:] [/ logs:] [/ map: =] [/ allowFullOS]

Parametry wiersza poleceń są opisane w następujący sposób:

  • / validate: Nakazuje MBR2GPT.exe wykonanie tylko czynności sprawdzania poprawności dysku i zgłoszenie, czy dysk kwalifikuje się do konwersji.
  • / convert: Instruuje MBR2GPT.exe, aby przeprowadził walidację dysku i kontynuował konwersję, jeśli wszystkie testy sprawdzające przejdą pomyślnie.
  • / dysk: określa numer dysku, który ma zostać przekonwertowany na GPT. Jeśli nie zostanie określony, używany jest dysk systemowy. Zastosowany mechanizm jest taki sam, jak używany przez narzędzie diskpart.exe polecenie SELECT DISK SYSTEM.
  • / logs: określa katalog, w którym powinny być zapisywane dzienniki MBR2GPT.exe. Jeśli nie zostanie określony, używany jest% windir%. Jeśli określony, katalog musi już istnieć, nie zostanie automatycznie utworzony ani nadpisany.
  • / map: Określa dodatkowe mapowania typów partycji między MBR i GPT. Numer partycji MBR jest podawany w notacji dziesiętnej, a nie szesnastkowej. Identyfikator GUID GPT może zawierać nawiasy, na przykład: / map: 42 = af9b60a0-1431-4f62-bc68-3311714a69ad. Można określić wiele opcji / map, jeśli wymagane są wiele mapowań.
  • / allowFullOS: Domyślnie MBR2GPT.exe jest blokowany, chyba że jest uruchamiany z systemu Windows PE. Ta opcja zastępuje ten blok i umożliwia konwersję dysków podczas pracy w pełnym środowisku Windows.

Narzędzie obsługuje obecnie konwersję dysków dla systemu Windows 10 w wersjach 1507, 1511, 1607 i 1703.
Jeszcze bez komentarzy

Najciekawsze i najbardziej przydatne artykuły ze świata informatyki
Praktyczne wskazówki, najnowsze artykuły i najświeższe informacje, które poprawią Twoje życie techniczne. Poczuj się jak w świecie nowoczesnych technologii