okna

Pełna lista wszystkich poleceń powłoki systemu Windows 10

Pełna lista wszystkich poleceń powłoki systemu Windows 10

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie są jedne z najbardziej przydatnych poleceń powłoki używanych w systemie Windows 10, a także wiele innych konkretnych poleceń, przeczytaj ten przewodnik. Założymy się, że prawdopodobnie nie wiedziałeś, że niektóre z tych pochwał były nawet dostępne do tej pory.

Dostęp do tych poleceń można uzyskać, wprowadzając funkcję „Uruchom” w systemie operacyjnym Windows 10. Ponadto za pomocą tych poleceń powłoki będziesz mógł uzyskać dostęp do określonego folderu systemowego lub jednego z apletów Panelu sterowania, które masz dostępne w systemie operacyjnym Windows 10.

Lista poleceń powłoki w systemie Windows 10

Przede wszystkim należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „Windows” i przycisk „R”, aby wyświetlić okno „Uruchom”.

W oknie „Uruchom” należy zapisać jedno z poniższych poleceń, a następnie nacisnąć przycisk „Enter”, aby uzyskać dostęp do określonej funkcji.

Polecenia powłoki systemu Windows 10:

 1. „Powłoka: AccountPictures”
  Uwaga: to polecenie uzyskuje dostęp do folderu ze zdjęciami kont, które masz na urządzeniu z systemem Windows 10.
 2. „Powłoka: AddNewProgramsFolder”
  Uwaga: Dodaje nowy folder programu.
 3. „Powłoka: narzędzia administracyjne”
  Uwaga: Dostęp do folderu narzędzi administracyjnych.
 4. „Powłoka: AppData”
  Uwaga: Dostęp do folderu AppData w systemie Windows 10.
 5. „Powłoka: skróty do aplikacji”
  Uwaga: Umożliwia dostęp do folderu skrótów aplikacji.
 6. „Powłoka: AppsFolder”
  Uwaga: Uzyskuje dostęp do folderu aplikacji.
 7. „Powłoka: AppUpdatesFolder”
  Uwaga: Uzyskuje dostęp do folderu aktualizacji aplikacji.
 8. „Powłoka: pamięć podręczna”
  Uwaga: Uzyskuje dostęp do folderu pamięci podręcznej.
 9. „Powłoka: Rolka z aparatu”
  Uwaga: Uzyskaj dostęp do folderu rolki z aparatu.
 10. „Powłoka: nagrywanie płyt CD”
  Uwaga: Uzyskuje dostęp do tymczasowego folderu nagrywania.
 11. „Powłoka: ChangeRemoveProgramsFolder”
  Uwaga: Uzyskuje dostęp do folderu programu Usuń / Zmień.
 12. „Powłoka: typowe narzędzia administracyjne”
  Uwaga: Uzyskuje dostęp do folderu Narzędzia administracyjne.
 13. „Powłoka: Common AppData”
  Uwaga: Uzyskuje dostęp do folderu Common AppData.
 14. „Powłoka: wspólny pulpit”
  Uwaga: Uzyskuje dostęp do publicznego folderu na pulpicie.
 15. „Powłoka: wspólne dokumenty”
  Uwaga: Umożliwia dostęp do folderu dokumentów publicznych.
 16. „Powłoka: wspólne programy”
  Uwaga: Otwiera folder Programy.
 17. „Powłoka: wspólne menu Start”
  Uwaga: Dostęp do folderu menu Start.
 18. „Powłoka: typowe uruchamianie”
  Uwaga: Dostęp do folderu startowego znajdującego się w systemie Windows 10.
 19. „Powłoka: wspólne szablony”
  Uwaga: Otwiera folder „Wspólne szablony”.
 20. „Powłoka: CommonDownloads”
  Uwaga: Dostęp do folderu Pobrane.
 21. „Powłoka: CommonMusic”
  Uwaga: Dostęp do folderu z muzyką.
 22. „Powłoka: CommonPictures”
  Uwaga: Dostęp do folderu „Pictures”.
 23. „Powłoka: CommonRingtones”
  Uwaga: Uzyskuje dostęp do folderu dzwonków.
 24. „Powłoka: CommonVideo”
  Uwaga: Dostęp do publicznego folderu „Video”.
 25. „Powłoka: ConflictFolder”
  Uwaga: Uzyskuje dostęp do folderu „Conflict” w systemie Windows 10.
 26. „Powłoka: ConnectionsFolder”
  Uwaga: Otwiera folder połączeń
 27. „Powłoka: Kontakty”
  Uwaga: Otwiera folder Kontakt
 28. „Powłoka: ControlPanelFolder”
  Uwaga: Otwiera folder Panel sterowania.
 29. „Powłoka: ciasteczka”
  Uwaga: Otwiera folder Cookies.
 30. „Powłoka: CredentialManager”
  Uwaga: Otwiera funkcję Credential Manager.
 31. „Powłoka: CryptoKeys”
  Uwaga: Otwiera folder kluczy kryptograficznych
 32. „Powłoka: CSCFolder”
  Uwaga: Otwiera folder CSC.
 33. „Powłoka: komputer”
  Uwaga: Otwiera folder Pulpit.
 34. „Powłoka: Magazyn metadanych urządzenia”
  Uwaga: Otwiera folder magazynu metadanych.
 35. „Powłoka: DocumentsLibrary”
  Uwaga: Otwiera folder Biblioteki dokumentów
 36. „Powłoka: pobrane”
  Uwaga: Otwiera folder Pobrane
 37. „Powłoka: DpapiKeys”
  Uwaga: Otwiera folder DpapiKeys
 38. „Powłoka: Ulubione”
  Uwaga: Otwiera folder Ulubione.
 39. „Powłoka: czcionki”
  Uwaga: Otwiera folder Czcionki.
 40. „Powłoka: gry”
  Uwaga: Otwiera folder Gry.
 41. „Powłoka: GameTasks”
  Uwaga: Otwiera folder Game Tasks
 42. „Powłoka: historia”
  Uwaga: Otwiera folder Historia
 43. „Powłoka: HomeGroupCurrentUserFolder”
  Uwaga: Otwiera folder HomeGroup dla bieżącego użytkownika.
 44. „Powłoka: HomeGroupFolder”
  Uwaga: Otwiera folder HomeGroup.
 45. „Powłoka: ImplicitAppShortcuts”
  Uwaga: Otwiera folder skrótów niejawnych aplikacji.
 46. „Powłoka: InternetFolder”
  Uwaga: Otwiera folder internetowy.
 47. „Powłoka: Biblioteki”
  Uwaga: Otwiera folder Biblioteki.
 48. „Powłoka: linki”
  Uwaga: Otwiera folder Łącza.
 49. „Powłoka: Local AppData”
  Uwaga: Otwiera lokalny folder AppData.
 50. „Powłoka: LocalAppDataLow”
  Uwaga: Otwiera lokalny folder AppDataLow.
 51. „Powłoka: LocalizedResourcesDir”
  Uwaga: Otwiera folder LocalizedResources.
 52. „Powłoka: MAPIFolder”
  Uwaga: Otwiera folder MAPI.
 53. „Shell: MusicLibrary”
  Uwaga: Otwiera folder LusicLibrary.
 54. „Powłoka: Moja muzyka”
  Uwaga: Otwiera folder Moja muzyka.
 55. „Powłoka: Moje wideo”
  Uwaga: Otwiera folder Moje wideo.
 56. „Powłoka: MyComputerFolder”
  Uwaga: Otwiera folder MyComputer.
 57. „Powłoka: NetHood”
  Uwaga: Otwiera folder NetHood.
 58. „Powłoka: NetworkPlacesFolder”
  Uwaga: Otwiera folder NetworkPlaces.
 59. „Powłoka: linki OEM”
  Uwaga: Otwiera folder OEM Links.
 60. „Powłoka: OneDrive”
  Uwaga: Otwiera folder OneDrive w systemie Windows 10
 61. „Powłoka: oryginalne obrazy”
  Uwaga: Otwiera folder Original Images.
 62. „Powłoka: osobista”
  Uwaga: Otwiera folder osobisty.
 63. „Powłoka: PhotoAlbums”
  Uwaga: Otwiera folder PhotoAlbums.
 64. „Shell: PicturesLibrary”
  Uwaga: otwiera folder PicturesLibrary.
 65. „Powłoka: Playlisty”
  Uwaga: Otwiera folder Playlists.
 66. „Powłoka: PrintersFolder”
  Uwaga: Otwiera folder Drukarki.
 67. „Powłoka: PrintHood”
  Uwaga: Otwiera folder PrintHood.
 68. „Powłoka: profil”
  Uwaga: Otwiera folder profilu.
 69. „Powłoka: ProgramFiles”
  Uwaga: Otwiera folder ProgramFiles.
 70. „Powłoka: ProgramFilesCommon”
  Uwaga: Otwiera folder ProgramFilesCommon.
 71. „Powłoka: ProgramFilesCommonX64”
  Uwaga: Otwiera folder ProgramFilesCommonX64.
 72. „Powłoka: ProgramFilesCommonX86”
  Uwaga: Otwiera folder ProgramFilesCommonX86.
 73. „Powłoka: ProgramFilesX64”
  Uwaga: Otwiera folder ProgramFilesX64.
 74. „Powłoka: ProgramFilesX86”
  Uwaga: Otwiera folder ProgramFilesX86.
 75. „Powłoka: Programy”
  Uwaga: Otwiera folder Programy.
 76. „Powłoka: publiczna”
  Uwaga: Otwiera folder publiczny.
 77. „Powłoka: PublicAccountPictures”
  Uwaga: Otwiera folder PublicAccountPictures.
 78. „Powłoka: PublicGameTasks”
  Uwaga: Otwiera folder PublicGameTasks.
 79. „Powłoka: Biblioteki publiczne”
  Uwaga: Otwiera folder PublicLibraries.
 80. „Powłoka: szybkie uruchamianie”
  Uwaga: Otwiera folder Szybkie uruchamianie.
 81. „Powłoka: najnowsze”
  Uwaga: Otwiera folder ostatnich elementów
 82. „Powłoka: RecordedTVLibrary”
  Uwaga: Otwiera plik rejestratora w systemie Windows 10
 83. „Powłoka: RecycleBinFolder”
  Uwaga: Otwiera systemowy folder Kosza
 84. „Powłoka: ResourceDir”
  Uwaga: Otwiera folder zasobów
 85. „Shell: Retail Demo”
  Uwaga: Otwiera folder Demo
 86. „Powłoka: dzwonki”
  Uwaga: Otwiera folder Dzwonki w systemie Windows 10
 87. „Powłoka: ruchome obrazy kafelków”
  Uwaga: Otwiera folder ruchomych obrazów kafelków
 88. „Powłoka: ruchome kafelki”
  Uwaga: Otwiera folder Roaming Tiles
 89. „Powłoka: SavedGames”
  Uwaga: Otwiera folder SavedGames, który masz w systemie Windows 10
 90. „Powłoka: zrzuty ekranu”
  Uwaga: Otwiera folder Screenshots
 91. „Powłoka: wyszukiwania”
  Uwaga: Otwiera folder wyszukiwania.
 92. „Powłoka: SearchHistoryFolder”
  Uwaga: Otwiera folder Historia wyszukiwania, który masz w systemie.
 93. „Powłoka: SearchHomeFolder”
  Uwaga: Otwiera folder główny wyszukiwania.
 94. „Powłoka: SearchTemplatesFolder”
  Uwaga: Otwiera folder szablonów wyszukiwania.
 95. „Powłoka: SendTo”
  Uwaga: Otwiera folder SendTo.
 96. „Powłoka: SkyDriveCameraRoll”
  Uwaga: Otwiera folder SkyDriveCameraRoll.
 97. „Powłoka: SkyDriveMusic”
  Uwaga: Otwiera folder SkyDriveMusic.
 98. „Powłoka: SkyDrivePictures”
  Uwaga: Otwiera folder SkyDrivePictures.
 99. „Powłoka: menu Start”
  Uwaga: Otwiera folder menu Start.
 100. „Powłoka: StartMenuAllPrograms”
  Uwaga: Otwiera folder AllPrograms, który masz w menu Start.
 101. „Powłoka: uruchomienie”
  Uwaga: Otwiera folder Autostart.
 102. „Powłoka: SyncCenterFolder”
  Uwaga: Otwiera folder SyncCenter.
 103. „Powłoka: SyncResultsFolder”
  Uwaga: Otwiera folder SyncResults.
 104. „Powłoka: SyncSetupFolder”
  Uwaga: otwiera folder SyncSetup.
 105. „Powłoka: system”
  Uwaga: Otwiera folder System.
 106. „Powłoka: SystemCertificates”
  Uwaga: Otwiera folder SystemCertificates.
 107. „Powłoka: SystemX86”
  Uwaga: Otwiera folder SystemX86.
 108. „Powłoka: szablony”
  Uwaga: Otwiera folder Szablony.
 109. „Powłoka: ThisPCDesktopFolder”
  Uwaga: Otwiera folder ThisPCDesktop.
 110. „Powłoka: przypięty przez użytkownika”
  Uwaga: Otwiera folder przypięty przez użytkownika.
 111. „Powłoka: UserProfiles”
  Uwaga: Otwiera folder profili użytkownika.
 112. „Powłoka: UserProgramFiles”
  Uwaga: Otwiera folder Program Files.
 113. „Powłoka: UserProgramFilesCommon”
  Uwaga: Otwiera wspólny folder Program Files.
 114. „Powłoka: UsersFilesFolder”
  Uwaga: Otwiera folder Pliki od określonego użytkownika, z którym jesteś zalogowany.
 115. „Powłoka: UsersLibrariesFolder”
  Uwaga: Otwiera folder Biblioteki dla określonego użytkownika.
 116. „Shell: VideosLibrary”
  Uwaga: Otwiera folder biblioteki wideo.
 117. „Powłoka: Windows”
  Uwaga: Otwiera folder „Windows”.

Czy warto wspomnieć, że możesz użyć wymienionych powyżej poleceń również w CMD i Eksploratorze plików. Jeśli wolisz CMD, po prostu wpisz początek a następnie dodaj polecenie Shell, które chcesz uruchomić. W Eksploratorze plików możesz użyć paska adresu, aby wprowadzić polecenia wymienione powyżej.

Masz to, szybki sposób na dostęp do okna Uruchom, a także do wszystkich dostępnych poleceń powłoki w systemie operacyjnym Windows 10. Jeśli masz jakieś pytania związane z tym przewodnikiem, daj nam znać w komentarzach poniżej, a pomożemy Ci tak szybko, jak to możliwe.

POWIĄZANE HISTORIE DO SPRAWDZENIA:


Uwaga redaktora: Ten post został pierwotnie opublikowany w październiku 2014 roku i od tego czasu został zaktualizowany pod kątem świeżości i dokładności.

Wszystkie problemy rozwiązane przez pakiet zbiorczy aktualizacji systemu Windows [maj 2014]
Firma Microsoft dba o bezpieczeństwo swoich produktów, publikując na czas aktualizacje swoich produktów. Dzisiaj mamy zamiar wymienić wszystkie probl...
Poprawka KB2969339 została wydana, aby naprawić niektóre błędy aktualizacji systemu Windows 8.1
Jakiś czas temu powiedzieliśmy Ci o różnych błędach, które użytkownicy systemu Windows 8.1 otrzymywali podczas próby zainstalowania najnowszej aktuali...
Oto, jak rozwiązać problem rozładowania baterii Surface Pro 3 bez płacenia 500 USD za nową baterię
Problem z rozładowaniem baterii w Surface Pro 3 to niekończąca się saga, podobnie jak losowe ponowne uruchamianie w Lumii 950 i Lumii 950 XL. W rzeczy...