okna

Pełna lista wszystkich poleceń powłoki systemu Windows 10

Pełna lista wszystkich poleceń powłoki systemu Windows 10

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie są jedne z najbardziej przydatnych poleceń powłoki używanych w systemie Windows 10, a także wiele innych konkretnych poleceń, przeczytaj ten przewodnik. Założymy się, że prawdopodobnie nie wiedziałeś, że niektóre z tych pochwał były nawet dostępne do tej pory.

Dostęp do tych poleceń można uzyskać, wprowadzając funkcję „Uruchom” w systemie operacyjnym Windows 10. Ponadto za pomocą tych poleceń powłoki będziesz mógł uzyskać dostęp do określonego folderu systemowego lub jednego z apletów Panelu sterowania, które masz dostępne w systemie operacyjnym Windows 10.

Lista poleceń powłoki w systemie Windows 10

Przede wszystkim należy nacisnąć i przytrzymać przycisk „Windows” i przycisk „R”, aby wyświetlić okno „Uruchom”.

W oknie „Uruchom” należy zapisać jedno z poniższych poleceń, a następnie nacisnąć przycisk „Enter”, aby uzyskać dostęp do określonej funkcji.

Polecenia powłoki systemu Windows 10:

 1. „Powłoka: AccountPictures”
  Uwaga: to polecenie uzyskuje dostęp do folderu ze zdjęciami kont, które masz na urządzeniu z systemem Windows 10.
 2. „Powłoka: AddNewProgramsFolder”
  Uwaga: Dodaje nowy folder programu.
 3. „Powłoka: narzędzia administracyjne”
  Uwaga: Dostęp do folderu narzędzi administracyjnych.
 4. „Powłoka: AppData”
  Uwaga: Dostęp do folderu AppData w systemie Windows 10.
 5. „Powłoka: skróty do aplikacji”
  Uwaga: Umożliwia dostęp do folderu skrótów aplikacji.
 6. „Powłoka: AppsFolder”
  Uwaga: Uzyskuje dostęp do folderu aplikacji.
 7. „Powłoka: AppUpdatesFolder”
  Uwaga: Uzyskuje dostęp do folderu aktualizacji aplikacji.
 8. „Powłoka: pamięć podręczna”
  Uwaga: Uzyskuje dostęp do folderu pamięci podręcznej.
 9. „Powłoka: Rolka z aparatu”
  Uwaga: Uzyskaj dostęp do folderu rolki z aparatu.
 10. „Powłoka: nagrywanie płyt CD”
  Uwaga: Uzyskuje dostęp do tymczasowego folderu nagrywania.
 11. „Powłoka: ChangeRemoveProgramsFolder”
  Uwaga: Uzyskuje dostęp do folderu programu Usuń / Zmień.
 12. „Powłoka: typowe narzędzia administracyjne”
  Uwaga: Uzyskuje dostęp do folderu Narzędzia administracyjne.
 13. „Powłoka: Common AppData”
  Uwaga: Uzyskuje dostęp do folderu Common AppData.
 14. „Powłoka: wspólny pulpit”
  Uwaga: Uzyskuje dostęp do publicznego folderu na pulpicie.
 15. „Powłoka: wspólne dokumenty”
  Uwaga: Umożliwia dostęp do folderu dokumentów publicznych.
 16. „Powłoka: wspólne programy”
  Uwaga: Otwiera folder Programy.
 17. „Powłoka: wspólne menu Start”
  Uwaga: Dostęp do folderu menu Start.
 18. „Powłoka: typowe uruchamianie”
  Uwaga: Dostęp do folderu startowego znajdującego się w systemie Windows 10.
 19. „Powłoka: wspólne szablony”
  Uwaga: Otwiera folder „Wspólne szablony”.
 20. „Powłoka: CommonDownloads”
  Uwaga: Dostęp do folderu Pobrane.
 21. „Powłoka: CommonMusic”
  Uwaga: Dostęp do folderu z muzyką.
 22. „Powłoka: CommonPictures”
  Uwaga: Dostęp do folderu „Pictures”.
 23. „Powłoka: CommonRingtones”
  Uwaga: Uzyskuje dostęp do folderu dzwonków.
 24. „Powłoka: CommonVideo”
  Uwaga: Dostęp do publicznego folderu „Video”.
 25. „Powłoka: ConflictFolder”
  Uwaga: Uzyskuje dostęp do folderu „Conflict” w systemie Windows 10.
 26. „Powłoka: ConnectionsFolder”
  Uwaga: Otwiera folder połączeń
 27. „Powłoka: Kontakty”
  Uwaga: Otwiera folder Kontakt
 28. „Powłoka: ControlPanelFolder”
  Uwaga: Otwiera folder Panel sterowania.
 29. „Powłoka: ciasteczka”
  Uwaga: Otwiera folder Cookies.
 30. „Powłoka: CredentialManager”
  Uwaga: Otwiera funkcję Credential Manager.
 31. „Powłoka: CryptoKeys”
  Uwaga: Otwiera folder kluczy kryptograficznych
 32. „Powłoka: CSCFolder”
  Uwaga: Otwiera folder CSC.
 33. „Powłoka: komputer”
  Uwaga: Otwiera folder Pulpit.
 34. „Powłoka: Magazyn metadanych urządzenia”
  Uwaga: Otwiera folder magazynu metadanych.
 35. „Powłoka: DocumentsLibrary”
  Uwaga: Otwiera folder Biblioteki dokumentów
 36. „Powłoka: pobrane”
  Uwaga: Otwiera folder Pobrane
 37. „Powłoka: DpapiKeys”
  Uwaga: Otwiera folder DpapiKeys
 38. „Powłoka: Ulubione”
  Uwaga: Otwiera folder Ulubione.
 39. „Powłoka: czcionki”
  Uwaga: Otwiera folder Czcionki.
 40. „Powłoka: gry”
  Uwaga: Otwiera folder Gry.
 41. „Powłoka: GameTasks”
  Uwaga: Otwiera folder Game Tasks
 42. „Powłoka: historia”
  Uwaga: Otwiera folder Historia
 43. „Powłoka: HomeGroupCurrentUserFolder”
  Uwaga: Otwiera folder HomeGroup dla bieżącego użytkownika.
 44. „Powłoka: HomeGroupFolder”
  Uwaga: Otwiera folder HomeGroup.
 45. „Powłoka: ImplicitAppShortcuts”
  Uwaga: Otwiera folder skrótów niejawnych aplikacji.
 46. „Powłoka: InternetFolder”
  Uwaga: Otwiera folder internetowy.
 47. „Powłoka: Biblioteki”
  Uwaga: Otwiera folder Biblioteki.
 48. „Powłoka: linki”
  Uwaga: Otwiera folder Łącza.
 49. „Powłoka: Local AppData”
  Uwaga: Otwiera lokalny folder AppData.
 50. „Powłoka: LocalAppDataLow”
  Uwaga: Otwiera lokalny folder AppDataLow.
 51. „Powłoka: LocalizedResourcesDir”
  Uwaga: Otwiera folder LocalizedResources.
 52. „Powłoka: MAPIFolder”
  Uwaga: Otwiera folder MAPI.
 53. „Shell: MusicLibrary”
  Uwaga: Otwiera folder LusicLibrary.
 54. „Powłoka: Moja muzyka”
  Uwaga: Otwiera folder Moja muzyka.
 55. „Powłoka: Moje wideo”
  Uwaga: Otwiera folder Moje wideo.
 56. „Powłoka: MyComputerFolder”
  Uwaga: Otwiera folder MyComputer.
 57. „Powłoka: NetHood”
  Uwaga: Otwiera folder NetHood.
 58. „Powłoka: NetworkPlacesFolder”
  Uwaga: Otwiera folder NetworkPlaces.
 59. „Powłoka: linki OEM”
  Uwaga: Otwiera folder OEM Links.
 60. „Powłoka: OneDrive”
  Uwaga: Otwiera folder OneDrive w systemie Windows 10
 61. „Powłoka: oryginalne obrazy”
  Uwaga: Otwiera folder Original Images.
 62. „Powłoka: osobista”
  Uwaga: Otwiera folder osobisty.
 63. „Powłoka: PhotoAlbums”
  Uwaga: Otwiera folder PhotoAlbums.
 64. „Shell: PicturesLibrary”
  Uwaga: otwiera folder PicturesLibrary.
 65. „Powłoka: Playlisty”
  Uwaga: Otwiera folder Playlists.
 66. „Powłoka: PrintersFolder”
  Uwaga: Otwiera folder Drukarki.
 67. „Powłoka: PrintHood”
  Uwaga: Otwiera folder PrintHood.
 68. „Powłoka: profil”
  Uwaga: Otwiera folder profilu.
 69. „Powłoka: ProgramFiles”
  Uwaga: Otwiera folder ProgramFiles.
 70. „Powłoka: ProgramFilesCommon”
  Uwaga: Otwiera folder ProgramFilesCommon.
 71. „Powłoka: ProgramFilesCommonX64”
  Uwaga: Otwiera folder ProgramFilesCommonX64.
 72. „Powłoka: ProgramFilesCommonX86”
  Uwaga: Otwiera folder ProgramFilesCommonX86.
 73. „Powłoka: ProgramFilesX64”
  Uwaga: Otwiera folder ProgramFilesX64.
 74. „Powłoka: ProgramFilesX86”
  Uwaga: Otwiera folder ProgramFilesX86.
 75. „Powłoka: Programy”
  Uwaga: Otwiera folder Programy.
 76. „Powłoka: publiczna”
  Uwaga: Otwiera folder publiczny.
 77. „Powłoka: PublicAccountPictures”
  Uwaga: Otwiera folder PublicAccountPictures.
 78. „Powłoka: PublicGameTasks”
  Uwaga: Otwiera folder PublicGameTasks.
 79. „Powłoka: Biblioteki publiczne”
  Uwaga: Otwiera folder PublicLibraries.
 80. „Powłoka: szybkie uruchamianie”
  Uwaga: Otwiera folder Szybkie uruchamianie.
 81. „Powłoka: najnowsze”
  Uwaga: Otwiera folder ostatnich elementów
 82. „Powłoka: RecordedTVLibrary”
  Uwaga: Otwiera plik rejestratora w systemie Windows 10
 83. „Powłoka: RecycleBinFolder”
  Uwaga: Otwiera systemowy folder Kosza
 84. „Powłoka: ResourceDir”
  Uwaga: Otwiera folder zasobów
 85. „Shell: Retail Demo”
  Uwaga: Otwiera folder Demo
 86. „Powłoka: dzwonki”
  Uwaga: Otwiera folder Dzwonki w systemie Windows 10
 87. „Powłoka: ruchome obrazy kafelków”
  Uwaga: Otwiera folder ruchomych obrazów kafelków
 88. „Powłoka: ruchome kafelki”
  Uwaga: Otwiera folder Roaming Tiles
 89. „Powłoka: SavedGames”
  Uwaga: Otwiera folder SavedGames, który masz w systemie Windows 10
 90. „Powłoka: zrzuty ekranu”
  Uwaga: Otwiera folder Screenshots
 91. „Powłoka: wyszukiwania”
  Uwaga: Otwiera folder wyszukiwania.
 92. „Powłoka: SearchHistoryFolder”
  Uwaga: Otwiera folder Historia wyszukiwania, który masz w systemie.
 93. „Powłoka: SearchHomeFolder”
  Uwaga: Otwiera folder główny wyszukiwania.
 94. „Powłoka: SearchTemplatesFolder”
  Uwaga: Otwiera folder szablonów wyszukiwania.
 95. „Powłoka: SendTo”
  Uwaga: Otwiera folder SendTo.
 96. „Powłoka: SkyDriveCameraRoll”
  Uwaga: Otwiera folder SkyDriveCameraRoll.
 97. „Powłoka: SkyDriveMusic”
  Uwaga: Otwiera folder SkyDriveMusic.
 98. „Powłoka: SkyDrivePictures”
  Uwaga: Otwiera folder SkyDrivePictures.
 99. „Powłoka: menu Start”
  Uwaga: Otwiera folder menu Start.
 100. „Powłoka: StartMenuAllPrograms”
  Uwaga: Otwiera folder AllPrograms, który masz w menu Start.
 101. „Powłoka: uruchomienie”
  Uwaga: Otwiera folder Autostart.
 102. „Powłoka: SyncCenterFolder”
  Uwaga: Otwiera folder SyncCenter.
 103. „Powłoka: SyncResultsFolder”
  Uwaga: Otwiera folder SyncResults.
 104. „Powłoka: SyncSetupFolder”
  Uwaga: otwiera folder SyncSetup.
 105. „Powłoka: system”
  Uwaga: Otwiera folder System.
 106. „Powłoka: SystemCertificates”
  Uwaga: Otwiera folder SystemCertificates.
 107. „Powłoka: SystemX86”
  Uwaga: Otwiera folder SystemX86.
 108. „Powłoka: szablony”
  Uwaga: Otwiera folder Szablony.
 109. „Powłoka: ThisPCDesktopFolder”
  Uwaga: Otwiera folder ThisPCDesktop.
 110. „Powłoka: przypięty przez użytkownika”
  Uwaga: Otwiera folder przypięty przez użytkownika.
 111. „Powłoka: UserProfiles”
  Uwaga: Otwiera folder profili użytkownika.
 112. „Powłoka: UserProgramFiles”
  Uwaga: Otwiera folder Program Files.
 113. „Powłoka: UserProgramFilesCommon”
  Uwaga: Otwiera wspólny folder Program Files.
 114. „Powłoka: UsersFilesFolder”
  Uwaga: Otwiera folder Pliki od określonego użytkownika, z którym jesteś zalogowany.
 115. „Powłoka: UsersLibrariesFolder”
  Uwaga: Otwiera folder Biblioteki dla określonego użytkownika.
 116. „Shell: VideosLibrary”
  Uwaga: Otwiera folder biblioteki wideo.
 117. „Powłoka: Windows”
  Uwaga: Otwiera folder „Windows”.

Czy warto wspomnieć, że możesz użyć wymienionych powyżej poleceń również w CMD i Eksploratorze plików. Jeśli wolisz CMD, po prostu wpisz początek a następnie dodaj polecenie Shell, które chcesz uruchomić. W Eksploratorze plików możesz użyć paska adresu, aby wprowadzić polecenia wymienione powyżej.

Masz to, szybki sposób na dostęp do okna Uruchom, a także do wszystkich dostępnych poleceń powłoki w systemie operacyjnym Windows 10. Jeśli masz jakieś pytania związane z tym przewodnikiem, daj nam znać w komentarzach poniżej, a pomożemy Ci tak szybko, jak to możliwe.

POWIĄZANE HISTORIE DO SPRAWDZENIA:


Uwaga redaktora: Ten post został pierwotnie opublikowany w październiku 2014 roku i od tego czasu został zaktualizowany pod kątem świeżości i dokładności.

Nie można aktywować systemu Windows 10 po aktualizacji rocznicowej
Jeśli masz oryginalną, w pełni aktywowaną wersję systemu Windows 10, nie musisz niczego aktywować po zainstalowaniu aktualizacji rocznicowej. Jednak z...
Pliki programu Excel nie otwierają się w rocznicowej aktualizacji
Rocznicowa aktualizacja może generować wiele błędów, począwszy od momentu jej pobrania przez użytkowników. Jeśli Twój system Windows 10 w wersji 1607 ...
Napraw opóźnienie myszy i klawiatury Windows 10 Anniversary Update
Po zainstalowaniu rocznicowej aktualizacji systemu Windows 10 wielu użytkowników zaczęło napotykać różne problemy i narzekali na forach Microsoftu, gd...