6 oprogramowania i narzędzi do śledzenia aktywności dysku twardego

  • Lester McBride
  • 0
  • 2991
  • 887

Dysk twardy w laptopie lub komputerze stacjonarnym jest zwykle dość aktywny. System Windows odczytuje i zapisuje na dysku twardym, nawet jeśli na pasku zadań nie jest otwarte żadne godne uwagi oprogramowanie. Procesy systemowe w tle również generują aktywność na dysku. Nadmierna aktywność dysku twardego może spowolnić system i wyczerpać baterie laptopa, więc czasami przydatne może być śledzenie aktywności dysku.

Zarówno laptopy, jak i komputery stacjonarne są wyposażone w lampki dysku twardego, które migają lub migają, wskazując aktywność dysku. W laptopach na klawiaturze znajduje się wskaźnik dysku twardego. Komputery stacjonarne mają je na swoich obudowach.

Nie ma zbyt wielu pakietów oprogramowania, które należą do kategorii śledzenia aktywności dysku twardego. Niektóre narzędzia zasobów systemowych zawierają karty aktywności dysku. Ponadto dostępne są również lekkie narzędzia, które dodają wskaźniki aktywności dysku twardego do paska zadań i dostarczają dalszych szczegółów dotyczących wykorzystania dysku. Oto kilka programów i narzędzi, za pomocą których można śledzić aktywność dysku twardego.

Menedżer zadań systemu Windows 10

Windows 10 ma już nie jedno, ale dwa narzędzia do śledzenia aktywności dysku twardego. Jednym z nich jest Menedżer zadań, który można otworzyć, klikając prawym przyciskiem myszy pasek zadań i wybierając Menadżer zadań. Następnie kliknij kartę Procesy, jak na poniższym zrzucie.

Zwróć uwagę, że karta Procesy zawiera kolumnę Dysk. Ta kolumna wyróżnia użycie dysku przez programy i procesy. Kliknij tę kolumnę, aby wyświetlić procesy w kolejności rosnącej z tymi, które korzystają z dysku twardego na górze. Następnie możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy program lub proces na liście i wybrać Zakończ zadanie zamknąć to.

Kliknij kartę Wydajność, aby otworzyć wykresy pokazane na migawce bezpośrednio poniżej. Zauważ, że obejmuje to również wykresy dysków, które podkreślają aktywność dysku. Pierwszy to wykres czasu aktywności, a drugi to wykres szybkości transferu dysku, który pokazuje aktywność odczytu i zapisu dysku twardego. Poniżej znajdują się dodatkowe statystyki dysku.

Monitor zasobów systemu Windows 10

Monitor zasobów to kolejne przydatne narzędzie do śledzenia aktywności dysku twardego zawarte w systemie Windows 10. Możesz je otworzyć, wpisując „Monitor zasobów” w polu wyszukiwania Cortany. Następnie kliknij Dysk w oknie Monitora zasobów, aby otworzyć kartę na zdjęciu bezpośrednio poniżej.

Ta karta pokazuje, które procesy używają dysku twardego w obszarze Aktywność dysku. Jego kolumny pokazują średnią liczbę odczytów / zapisów w czasie rzeczywistym. Możesz filtrować listę Aktywność dysku, zaznaczając pole wyboru procesu. Aby zamknąć proces w tle, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz Koniec procesu.

Po prawej stronie znajdują się dwa wykresy dyskowe. Pierwszy to wykres wykorzystania dysku, który jest w rzeczywistości taki sam jak jeden z wykresów Menedżera zadań. Drugi pokazuje długość kolejki dyskowej.

DriveGLEAM

Oprócz Menedżera zadań i Monitora zasobów do systemu Windows 10 można również dodać oprogramowanie do śledzenia aktywności dysku twardego. Jednym z nich jest DriveGLEAM, który dodaje wskaźnik aktywności dysku twardego do paska zadań. Kliknij Instalator na stronie głównej oprogramowania, aby dodać je do systemu Windows 10. Następnie otwórz okno oprogramowania na poniższej migawce.

Kliknij Pokaż w zasobniku zaznacz pole wyboru, jeśli nie jest jeszcze zaznaczone. Następnie kliknij także pole wyboru \\ C: i naciśnij Zastosować przycisk. W zasobniku systemowym znajduje się nowy wskaźnik aktywności dysku twardego, jak pokazano poniżej.

Kody kolorów domyślnego wskaźnika to: czerwony = zapis, zielony = odczyt, żółty = odczyt + zapis i niebieski = bezczynność. Zauważ, że możesz również przełączyć wskaźnik na alternatywny, klikając Alternatywna ikona zaznacz pole wyboru w oknie programu i naciskając Zastosować. Spowoduje to przełączenie wskaźnika dysku twardego na ten poniżej.

Monitor procesu

Process Monitor to narzędzie, które zapewnia przegląd aktywności dysku w oknie File Summary. Kliknij Pobierz Process Monitor na tej stronie, aby zapisać plik ZIP. Następnie wyodrębnij skompresowany folder w Eksploratorze plików i otwórz okno narzędzia na poniższym zdjęciu.

Aby monitorować aktywność dysku twardego, kliknij Przybory > Podsumowanie pliku. Spowoduje to otwarcie pliku raportu dotyczącego aktywności dysków we / wy, jak pokazano poniżej. Pokazuje aktywność dysku do momentu otwarcia Podsumowania pliku, ale nie w czasie rzeczywistym. Możesz także wybrać zakładki Według folderu i Według rozszerzenia, które wyróżniają aktywność dysku twardego dla folderów i formatów plików, takich jak EXE.

DiskMon

DiskMon to narzędzie pokazujące aktywność dysku twardego w czasie rzeczywistym. Kliknij Pobierz Diskmon na tej stronie, aby zapisać plik ZIP w systemie Windows. Następnie rozpakuj Zip, naciskając Wypakuj wszystko w Eksploratorze plików. Aby otworzyć okno oprogramowania pokazane na poniższym zdjęciu, kliknij prawym przyciskiem myszy Diskmon i wybierz Uruchom jako administrator z menu kontekstowego.

Zwróć uwagę, że DiskMon nie wyróżnia programów lub plików używających dysku. Zawiera tylko szczegóły sektora. Mimo to jest to przydatne narzędzie, które pozwala również zminimalizować wskaźnik dysku twardego do paska zadań, naciskając Ctrl + M.Zielone światło podkreśla aktywność odczytu dysku, a czerwone oznacza aktywność zapisu na dysku.

Process Hacker

Process Hacker to narzędzie do zasobów systemowych podobne do Menedżera zadań. Obejmuje to również kartę śledzenia aktywności dysku twardego i inne przydatne opcje. Kliknij Instalator na tej stronie witryny, aby zapisać kreatora konfiguracji i dodać Process Hacker do systemu Windows. Następnie otwórz jego okno poniżej. Pamiętaj, że musisz uruchomić program jako administrator, aby sprawdzić aktywność dysku.

Teraz kliknij kartę Dysk w jej oknie, aby otworzyć szczegóły dostępu do dysku w czasie rzeczywistym, jak powyżej. Zawiera listę oprogramowania i procesów korzystających z dysku twardego po lewej stronie. Szczegóły użycia dysku dotyczące szybkości odczytu i zapisu są również wyświetlane w oddzielnych kolumnach. Możesz zakończyć programy i procesy tam wymienione, zaznaczając je na zakładce i klikając przycisk X na pasku narzędzi.

Kliknij Informacje o systemie, aby otworzyć grupę wykresów, jak poniżej. Obejmuje to wykres dysku we / wy, który wyświetla aktywność dysku i statystyki. Kliknij pole I / O, aby rozwinąć tabelę dysków twardych.

Process Hacker może również wyświetlać aktywność dysku twardego w zasobniku systemowym. Kliknij Widok > Ikony zasobnika a następnie wybierz oba Historia I / O i Historia dysku z podmenu. Następnie w zasobniku systemowym znajdziesz historię I / O i ikonę historii dysku. Umieść wskaźnik myszy na jednej z ikon, aby rozwinąć listę czynności dysku procesu, jak pokazano poniżej. Możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy wymienione tam oprogramowanie, aby uzyskać dodatkowe opcje.


A więc jest to sześć przydatnych programów i narzędzi do śledzenia aktywności dysku twardego dla systemu Windows 10. Dostarczają one informacji o aktywności dysku i podkreślają wykorzystanie oprogramowania dysku twardego. Moim ulubionym jest Process Hacker, ponieważ zawiera wiele przydatnych opcji i szczegółową kartę użycia dysku.

  • oprogramowanie dla systemu Windows 10Jeszcze bez komentarzy

Najciekawsze i najbardziej przydatne artykuły ze świata informatyki
Praktyczne wskazówki, najnowsze artykuły i najświeższe informacje, które poprawią Twoje życie techniczne. Poczuj się jak w świecie nowoczesnych technologii